İnsan Kaynakları ve Bordro

Başarılı İnsan Kaynakları Yönetimi ile ekibinizin performansını artırabilirsiniz.
İnsan Kaynakları ve Bordro

İnsan Kaynakları ve Bordro

Çalışanların motivasyonu ve refahı için etkin İnsan Kaynakları yönetimi kritik rol üstlenmektedir. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte bilgiye ve insana ulaşım çok daha kolay hale gelmiştir. Buna bağlı olarak rakip firmalar bir diğer firmada başarılı olan çalışanları kadrosuna dahil ederek rekabet avantajı sağlamak için fırsat gözetmektedir. Beklentileri sürekli değişim gösteren çalışanları anlayabilmek, onların ihtiyaçlarına karşılık verebilmek adına birçok firma yöneticisi yoğun çaba sarfetmekte, İnsan Kaynakları sorunu giderek karmaşık hale gelmektedir. Verimli çalışanları firma içinde muhafaza edebilmek için personel memnuniyetini üst düzeyde tutmak gereklidir. Bu noktada doğru personeli işe almak, yönetsel becerileri güçlendirmek, kurum içi iletişimi geliştirerek sürekli gelişim imkanı sunmak çalışanların kuruma aidiyet duygusunu artırmak için çok önemli hale gelmiştir. Günümüzün rekabet koşullarında ayakta kalabilmek için artık her firmanın doğru İnsan Kaynakları stratejisi geliştirmesi gereklidir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Bu hizmet kapsamındaki ana hedefimiz kurumunuzun amaçlarına uygun İnsan Kaynakları stratejisini belirlemek ve bu doğrultuda çalışanların performansını artırabilmek için doğru düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır. Alanında uzdman danışmanlarımız siz ve ekibinizle işbirliği içinde çalışarak firmanızın iç yönetim düzenini, işleyişini ve kültürel yapısını analiz edecektir. Çalışanların yetkinlikleri ve verimlilik seviyelerini çapraz kontrollerle değerlendirilerek organizasyonel strateji ve vizyonunuza uygun etkin bir organizasyon yapısının oluşturulması konusunda teknik destek verilecektir.

Kurumunuzun özel ihtiyaçlarına bağlı olarak İnsan Kaynakları ve/veya Bordrolama hizmetini kısmen ya da tamamen dış kaynaklı olarak yönetilebilmesi için esnek çözümler sunmaktayız.

Hizmetimizden yararlarlanmanın bazı faydaları:
 • Performans değerlendirme sisteminin kurulması ile iş verimliliğinin artırılması
 • Güncel koşullara uygun görev tanımları, yetki ve sorumluluklar ile karışıklıkların ortadan kaldırılması
 • Bireye bağlı değil, sisteme bağlı işlerin yürütülmesi ile profesyonellik ve kurumsallık sağlanması
 • Sürekli gelişimin sağlanması için performans değerleme raporlarının ve önerilerin alınması
 • Bağımsız uzmanların her düzeydeki çalışanla sürekli iletişim kurarak tespit edilen sorunları raporlaması, çözüm önerileri sunulması
 • Bireysel kariyer planları oluşturulması
 • Adil ücret ve yan hak sisteminin oluşturulması ile motivasyon yönetimi sağlanması1
 • Kurumiçi çatışmaların azalması, işbarışının artırılması
 • Yükselen motivasyon ile işgücü verimlilik artışı, kurumsal aidiyet ve bağlılığın artması
 • Yükselen çalışan performansı ile müşteri memnuniyetinin artırılması
 • Yönetimin iş operasyonlarına odaklanmasına fırsat yaratması
 • İnsan Kaynakları ile ilgili ofis giderlerinin azalması
 • İşgücü maliyetlerinin düşmesi ve verimliliğin her aşamada artırılmasıBu hizmetimiz ile ilgileniyor musunuz?


Bu Konu İle İlgili

Son Yazılar

Çalışan Memnuniyeti Araştırmaları

Çalışan Memnuniyeti Araştırmaları

Çalışan memnuniyeti, yapılan işin çeşitli yönlerine karşı beslenen tutumların toplamıdır. Çalışma hayatında yer almak isteyen her insan, eğitimi v...

Daha Fazlası
Kurumsal Eğitim Çözümleri

Kurumsal Eğitim Çözümleri

Kurumsal bir organizasyona sahip ve bu yöndeki atılımları ile profesyonel çalışma hayatına adapte olmayı seçen her firma ve kurumun çeşitli eğitimlerl...

Daha Fazlası
İyi Çalışanlara Sahip Olmak Zor Mu?

İyi Çalışanlara Sahip Olmak Zor Mu?

Kendisini kanıtlamış, birçok sektörde yöneticilik yapmış bir personelin paradan daha fazlasına ihtiyacı olabilir. Genel olarak, bir firma tarafında...

Daha Fazlası