Anket & Reklam İlişkisi

Stratejik pazarlama, araştırma ile başlar.
Anket & Reklam İlişkisi

Anket & Reklam İlişkisi

Günümüz piyasa koşullarında işletmelerin rekabet düzeyi oldukça artmıştır. Değişen pazar koşulları, artan rekabetle birlikte firmaların markalaşma süreci de hız kazanmıştır. Zorlu rekabet ortamında marka ve işletmelerin hedef kitlelerini belirleyerek onlarla iletişim kurmaları doğru bir reklam stratejisine bağlıdır. Etkili bir reklam yönetimiyle ürün ya da hizmet geniş kitlelere ulaştırılabilir. 

Firmalar, bir ürünü piyasaya çıkarmadan önce pazar araştırması yaparak alacağı riskleri minimuma indirebilir. Ürün ya da hizmetin tüketiciye sunulma sürecinde ise reklam türü, kampanya süreci, bütçeleme gibi temel konular hakkında da detaylı bir yol haritası oluşturulması gerekir. Reklam stratejisinin doğru yönetilebilmesi saha araştırmalarına bağlıdır. Nicel ve nitel olmak üzere yapılan bu araştırmalarla doğru hedef kitle ve bütçe belirleme yapabilirsiniz. Gerçekleştirdiğimiz araştırmalar reklam etkinliğinin sayısal değerleri ve hedef kitlenin reklama dair iç görüsünü ortaya koymaktadır.

Reklamın etkinliğini ölçme süreçleri üç farklı zaman diliminde yapılabilir:

1. Reklam öncesi (pre-test)
2. Reklam yayındayken (inline-test)
3. Reklam yayınlandıktan sonra (post-test)

Reklama ilişkin araştırma yaptırmanın faydaları aşağıdaki gibidir:

  • Reklamların tüketici ve satış üzerinde etkisinin saptanması
  • Hangi tür reklamların hangi kitle üzerinde daha etkili olduğunun saptanması ve bu bağlamda gereksiz reklam harcamalardan tasarruf edilmesi
  • Reklam için doğru zamanlamanın tespiti
  • Reklamın amaca ulaşıp ulaşmadığının tespiti
  • Markanın hangi derecede ve hangi konularda bilinir olup olmadığının ölçülmesi
  • Başarı ile doğru orantılı reklam planı ve bütçesi oluşturulması


Bu hizmetimiz ile ilgileniyor musunuz?


Bu Konu İle İlgili

Son Yazılar