Araştırma Konuları

Araştırma, düşünmesini bilenlerin ilk ve son isteğidir.
Araştırma Konuları

Araştırma Konuları

1) MARKA & MÜŞTERI DENEYİMİ ARAŞTIRMALARI

 Marka Araştırmaları
 •  Kurum, Kişi ve Marka Kimliği Araştırmaları
 •  Marka İtibarı & İmaj Araştırmaları
 •  Marka Tavsiye ve Güven skor Ölçümü (NPS & NTS)
 •  Reklam Algı Araştırmaları ( pre-test post-test)
 •  Ambalaj, İsim, Logo ve Yeni Ürün Testleri
2) MÜŞTERİ DENEYİMİ ARAŞTIRMALARI

Müşteri Tutum & Davranış ve Beklenti Araştırmaları 
 • Hızlı Tüketim Ürünleri, Günlük / Ev Tüketim Ürünleri, Endüstri ve Hizmet
 • Firma / Ürün Memnuniyet Araştırmaları
 • Konsept Testleri, Ürün Testleri, Ambalaj Testleri
 • Müsteri Profilleme & Kümeleme (segmentasyon) Araştırmaları
 • Müşteri İhtiyaç & Beklenti & Motivasyon Araştırmaları
Sadakat Araştırmaları
 •  Müşteri Memnuniyeti & Bağlılık Araştırmaları
 •  Hizmet Kanalları Memnuniyet ve Kalite ölçümleri
 •  Çalışan Memnuniyeti & Firma Sadakat Araştırmaları
3) PERAKENDECİ ARAŞTIRMALARI
 •  Bulunurluk Araştırmaları
 •  Fiyat Tespiti Araştirmaları
 •  Perakendeci Memnuniyeti ve Beklentileri Araştırmaları
 •  Satış Gücü Araştırmaları-Promosyon & Fiyat & Ürün Yerleştirme Performans Analizi
4) SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR
 •  Sektör & Rakip Analizi
 •  Fizibilite Etüdleri
 •  Üretim, İthalat-İhracat Verileri, İç Pazar Payları
 •  Sektörün Geleceğine İlişkin Beklenti ve Tahminler
 •  Pazar Büyüklüğü Tahminleri
 • Yatırım Araştırmaları
5) TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR
 •  Kamuoyu Araştırmaları 
 •  Siyasal Araştırmalar
 •  Toplumsal Yapı & Yaşam Tarzı Araştırmaları
 •  Sosyo Ekonomik Araştırmalar
 •  Aile & Çocuk, Ergenler ve Gençlik Araştırmaları
 •  Turizm Araştırmaları
 •  Sağlık AraştırmalarıBu hizmetimiz ile ilgileniyor musunuz?


Bu Konu İle İlgili

Son Yazılar

KKTC’de Gündem: Pandemi ve Ekonomik Gelişmelerin Toplumsal Etkisi ve Seçmenin Siyasi Tercihleri Araştırması

KKTC’de Gündem: Pandemi ve Ekonomik Gelişmelerin Toplumsal Etkisi ve Seçmenin Siyasi Tercihleri Araştırması

Rudex Danışmanlık olarak yaklaşık 5 yıldır KKTC’de pazarlama ve kamuoyu araştırmaları alanında hizmet vermekteyiz. 2021 yılının Aralık ayında yaklaşık...

Daha Fazlası