Araştırma Hizmetleri

Düşünmek bilmekten daha ilginçtir; ama incelemekten daha ilginç değildir.
Araştırma Hizmetleri

Araştırma Hizmetleri

Bir ürün ya da hizmet hakkında yapılan pazar araştırmaları, bireylerin tercihlerini tespit etmek amacıyla kullanılır. Kişilerin tüketim alışkanlıklarının tespit edilebileceği bu çalışmayla detaylı verilere sahip olabilirsiniz. Tüketicilerin yönelimleri hakkında bilgi veren pazar araştırmaları, kişi ya da kuruluşların doğru stratejik kararlar almasına olanak tanır. Pazarda rekabet avantajı sağlayan bu çalışma sayesinde daha emin ve doğru adımlar atabilirsiniz. 

Kullanılan Araştırma Yöntemleri

Araştırmalarda kullanılan yaklaşım ve yöntemler elde edilmek istenen verinin (bilginin) niteliğine göre değişir. Şirket, sektör ya da talebe göre değişen araştırma yöntemleri, temel olarak kalitatif ve kantitatif olmak üzere iki grupta sınıflandırılır. 

Kantitatif Araştırma

Kelime anlamı “niceliksel” olan bu araştırma yönteminde; geneli temsil edecek bir örneklem belirlenir ve bu örneklem üzerinde araştırma yapılır. İncelenecek konuları içeren soru formu bu örnekleme dâhil bireylere yönlendirilir. Bu araştırma yönteminde daha çok kimler, ne oranda, gibi genel soruların yanıtları alınır. Kantitatif Araştırmada geneli temsil edecek örneklemin doğru tespit edilmesi önemli bir husustur. Genel içerisinde seçilecek örneklemin belirlenmesinde bazı istatistiksel metotlar kullanılır.

Kantitatif metodu kullanılarak istenen konu hakkında objektif sonuçlara ulaşılabilir. Örneklem üzerinden gerçekleştirilen araştırma işlemi sonucunda genele ilişkin doğru sonuçlara ulaşmak mümkündür. Söz konusu araştırma yönteminin amacı net olarak belirlenmelidir. Amacı belli olmayan bir araştırma ile sonuca ulaşmak mümkün olmaz.

Kantitatif Araştırma Tekniklerimiz :

  • Yüzyüze Görüşmeler
  • Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmeleri (CATI) 
  • Elektronik Posta Görüşmeleri

Kalitatif Araştırma

Kalitatif araştırma, hedef kitleyi tanımaya, anlamaya ve anlatmaya yönelik araştırmalardır. Amaç, sayısal sonuçlar elde etmek değil, incelenen konuyu daha derinden anlamak ve olaylara hedef kitlenin gözünden bakmaktır. Bu araştırma tekniğinde kişilerle karşılıklı konuşmalar gerçekleştirilerek istenen verilere ulaşılır. Araştırmaya katılan kişiler için bilgi alınmak istenen konu hakkında detaylı sorular hazırlanır. Sorulacak sorular konuyu iyi bir şekilde açıklayacak türden tercih edilir. Kişilerin sorulara verdiği yanıtların yanı sıra yaptıkları mimikler ve ruh halleri de dikkate alınır. Söz konusu araştırma yöntemi kapsamlı ve samimi bir bilgi alımı tekniğidir. Soruları soran kişi istediği bilgileri almak için gerekli konuşma sürecini ve soruları hazırlar ve bunları uygular.

Kalitatif Araştırma Tekniklerimiz :

  • Odak Grup (Focus Grup)
  • Derinlemesine GörüşmeBu hizmetimiz ile ilgileniyor musunuz?


Bu Konu İle İlgili

Son Yazılar

KKTC’de Gündem: Pandemi ve Ekonomik Gelişmelerin Toplumsal Etkisi ve Seçmenin Siyasi Tercihleri Araştırması

KKTC’de Gündem: Pandemi ve Ekonomik Gelişmelerin Toplumsal Etkisi ve Seçmenin Siyasi Tercihleri Araştırması

Rudex Danışmanlık olarak yaklaşık 5 yıldır KKTC’de pazarlama ve kamuoyu araştırmaları alanında hizmet vermekteyiz. 2021 yılının Aralık ayında yaklaşık...

Daha Fazlası