Indoor & Outdoor Deneyimsel Eğitim

Kıbrıs'ta indoor ve outdoor etkinlik ve eğitimler ile deneyimleyerek öğrenebilirsiniz.
Indoor & Outdoor Deneyimsel Eğitim

Indoor & Outdoor Deneyimsel Eğitim

İçerik ve Yöntem 

Programlar eğlence, konfor alanının dışına çıkma ve öğrenmenin bir arada yaşandığı destekleyici, yüreklendirici, güvenli bir ortamda köklerini yaşayarak öğrenme (Experiential Learning) yönteminden alan deneyim ile öğrenme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilir. En basit anlamıyla yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak tanımlayabileceğimiz yöntem bireyi sadece zeka ve mantık olarak değil duyguları ve vücuduyla bir bütün olarak ele alır. Eğlence yönü ön plana çıksa da tek başına amaç değil, öğrenmeyi destekleyen bir araç olarak kullanılır.

Programlar güven, iletişim, problem çözme, karar verme, liderlik, yüklendiğimiz roller vb. konuların etrafında tasarlanmış bir dizi etkinlikten oluşmaktadır. Repertuarımızda farklı büyüklükteki gruplarla ve değişik profesyonel profillerine uygulanabilecek bir çok etkinlik bulunmaktadır. Uzmanlarımız amaçlarınızı göz önüne alarak yapacağı ön çalışma sonucu program oluşturulur ve ön gördüğümüz egzersizler tarafınıza öneri olarak iletir. Egzersizlerin ortak yönü yaşayarak öğrenme yöntemine dayanmalarıdır.

Uygulama

Program Eğitim Bilimleri, Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanlarında uzman, profesyonel iş dünyası deneyimli bir kadro tarafından uygulanır. Etkinlikler genellikle ön bilgilendirme (briefing). Uygulama ve paylaşım/değerlendirme (debriefing) aşamalarında oluşur.

Paylaşım aşaması programların en can alıcı bölümüdür. Yaşananların öğreticiliği ve öğrenilenlerin günlük hayatta taşınabilmesi paylaşım aşamanın niteliğine bağlıdır. Uzman eğitim ve gelişim danışmanları eşliğinde gerçekleştirilen paylaşım seansları şirket çalışanlarını kendileri ve diğerleri ile farklı bir boyutta iletişim kurmalarına, duygu ve davranışlara ilişkin içgörü kazanmalarına yardım eder.

Program İlkeleri 

Katılanların fiziksel ve duygusal güvenliği bütün programlarımızın öncelikli amacıdır. Bu amaca uygun olarak katılımda gönüllülük (Challenge by Choice) ilkesini benimsiyoruz. Program bütün katılımcılara uygun olarak tasarlamakla birlikte duygusal ya da fiziksel olarak hazır hissedilmediği durumlarda katılıma zorunluluğu yoktur. Herhangi bir etkinliğin bir bölümü ya da tamamına katılmamayı seçenler olabilir. Bu seçim katılanların doğal hakkı olarak, sorgulanmadan, saygıyla kabul edilir ve desteklenir.
Güvenli ve destekleyici bir öğrenme ortamı yarata bilmek için eğitim danışmanlarımız kadar katılımcıların da tam değer anlaşması (Full Value Contract) kurallarına uymalarına bekliyoruz. Programa katılanlar ve eğitmenler aralarında aşağıdaki konularda anlaşmaya varırlar.

  • Amaçları gerçekleştirmek için birlikte inançla çalışmak.
  • Söz ya da davranışla kimseyi incitmemek.
  • Yapıcı geri bildirim vermek ve almaya hazır olmak.
  • Diğerlerinin desteği ile olumsuz davranışları değiştirmek ve olumlu olanları pekiştirmek.Bu tarz eğitimler ile ilgileniyor musunuz?


Bu Konu İle İlgili

Son Yazılar