Anket & Reklam İlişkisi

Stratejik pazarlama, araştırma ile başlar.
Anket & Reklam İlişkisi

Anket & Reklam İlişkisi

Günümüz piyasa koşulları ve buna bağlı olarak pazar yapısı oldukça gelişmiş ve karmaşıklaşmış bir inceleme alanı durumuna gelmiştir. Böylesi bir ortam içinde, markaların ve işletmelerin hedef kitleleri ile etkili iletişim kurmaları ve ürün satışlarını artırabilmeleri için reklam önemli bir araç olarak ön plana çıkmaktadır.

Firmalar bir ürünü ortaya çıkarmadan önce, pazar ve tüketici, reklamın mesajı hangi kitlelere ulaşacağı, kampanya ve medya stratejisi, bütçeleme gibi kampanya öncesi spesifik araştırmalara ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle reklama ilişkin araştırmalar ve reklam stratejilerinin nasıl uygulanacağı konusunda saha araştırmaları hayati önem taşımaktadır. Nicel ve nitel olmak üzere yapılan bu araştırmalar reklam etkinliğinin sayısal değerleri ve hedef kitlenin reklama dair iç görüsünü ortaya koymaktadır.

Reklamın etkinliğini ölçme süreçleri üç farklı zaman diliminde yapılabilir:

1. Reklam öncesi (pre-test)
2. Reklam yayındayken (inline-test)
3. Reklam yayınlandıktan sonra (post-test)

Reklama ilişkin araştırma yaptırmanın faydaları aşağıdaki gibidir:

  • Reklamların tüketiciler ve satışlar üzerinde etkisinin saptanması
  • Hangi tür reklamların hangi kütle üzerinde daha etkili olduğunun saptanması ve bu bağlamda gereksiz reklam harcamalardan tasarruf edilmesi
  • Reklam için doğru zamanlamanın tespiti
  • Reklamın amaca ulaşıp ulaşmadığının tespiti
  • Markanın hangi derecede ve hangi konularda bilinir olup olmadığını ölçümünün yapılması
  • Başarı ile doğru orantılı reklam planı ve bütçesi oluşturulması.
Bu hizmetimiz ile ilgileniyor musunuz?


Bu Konu İle İlgili

Son Yazılar