Eğitim Hizmetleri

Geniş yelpazeli eğitmen kadrosu ve ihtiyacı duyulan profesyönel eğitim programlarıyla hizmetinizdeyiz.
İş Yaşamında Problem Çözme ve Şikâyet Yönetimi Eğitimi
İş Yaşamında Problem Çözme ve Şikâyet Yönetimi Eğitimi

Profesyonel yaşamda şikâyetsiz geçen bir güne rastlanmaz. Ancak önemsiz gibi görünen şikâyetler, doğru yönetilmediği takdirde, kangren olarak vücudun önemli uzuvlarının kesilmesi, yok edilmesi aşamasına gelindiğinin farkına varılmamasına neden olur. Bu eğitim, kişisel ve genel performansın yükseltimesi amacı ile iş barışı, personel bağlılığı, aidiyet oluşturma, verimlik, motivasyon ve problem çözm... Daha Fazlası

CRM Ne Değildir?
CRM Ne Değildir?

Herkesin Konuştuğu Müşteri Memnuniyeti Esasında Koca Bir Yalan mı? Sadık Müşteri Peşine Düşen Markalar Büyük Bir Hayal Ürünü mü? Kurumlar için 21.yüzyılın değişmezi olarak gösterilen CRM sürecinin Dünya’daki başarı Oranı %20, her 10 firmadan sadece 2 tanesi bu konuda başarılı oluyor, diğer markalar bu süreçte çok ciddi zaman ve para ortaya koyup karşılığnda ise kocaman bir başarısızlıkla yüzleşiyo... Daha Fazlası

SAP ERP Sistemi Mali Muhasebe (FI) Modülü Uygulama Eğitimi
SAP ERP Sistemi Mali Muhasebe (FI) Modülü Uygulama Eğitimi

SAP dünyada birçok firma tarafından kullanılmakta olan bir ERP sistemidir. Mali Muhasebe (FI) modülü, SAP kullanan firmalarda muhasebe ve mali işlere yönelik her türlü kayıt, görüntüleme, raporlama ve aysonu/yılsonu kapama işlemlerinden oluşur. Bu eğitimde SAP sistemi FI (Financial Accounting-Mali Muhasebe) modülünde yer alan işlemlerin nasıl uygulanacağı öğretilmektedir. Bu eğitimi tamamlayan kul... Daha Fazlası

Eğiticinin Eğitimi
Eğiticinin Eğitimi

Sunum Teknikleri sahne kullanımı, eğitim ve öğrenim yönetimi, etkili beden dilinin kullanımı ile etkili hitabet sağlamak, topluluk önünde konuşmayı kolaylaştırmak, zorlayan katılımcılarla başetmeyi sağlamak hedef konulardandır. Eğitim uzmanlarının yetiştirilmesi, eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılarak eğitimlerin verimliliğinin ölçülmesi, kurumlarda/firmalarda eğitim yönetiminin etkin olarak sağla... Daha Fazlası

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ve Sadık Müşteri Oluşturmada Yeni Teknikler
Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ve Sadık Müşteri Oluşturmada Yeni Teknikler

Her firmanın iç ve dış müşterilerini etkili yönetmesi, hedef kitlesine ulaşabilmesi, mevcut müşteri sadakatini artırırken, yeni müşterilere ulaşma sürecini etkin ve etkili yönetebilme becerilerini kazandırma, müşteri memnuniyetinin doğru stratejik yöntemlerle, doğru iletişim teknikleri ile sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Daha Fazlası

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

ISO International Organization for Standardization’ın kısaltması olup Uluslararası Standart Örgütü tarafından hazırlanan Kalite Yönetim Sistemleri standartıdır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi bütün firmalar için uygulanabilen bir yönetim sistemidir. Firmanın müşteri beklentilerini belirleme, tanımlama ve karşılama konularında uluslararası alanda onay almış bir yönetim biçimidir. ISO 9001 Standard... Daha Fazlası

Web Tasarım Eğitimi Başlangıç
Web Tasarım Eğitimi Başlangıç

Önümüzdeki yıllarda sosyal hayatımızda etkisini artıracak olan Web Sitelerinin nasıl çalışıp, bir web sitesinin hızlı şekilde nasıl tasarlandığı ve yayınlandığını öğrenmek mi istiyorsunuz? Web sitesi tasarlamaya başlamadan önce bazı teknolojilerin ne anlama geldiği öğrenmek gereklidir. Uygulamaya dayalı temel düzey web tasarım eğitim programına katılarak kilit yazılım uygulamalarını ve temel tasar... Daha Fazlası

Profesyonel Müşteri Deneyim Yönetimine İlk Adım
Profesyonel Müşteri Deneyim Yönetimine İlk Adım

CRM sürecine paralel olarak sahada uygulamalı olarak “Deneyim Yönetimi”ne girmeye hazırlanan ekiplere temel bilgileri paylaşmak ve yol haritasını sunmak Daha Fazlası

21. Yüzyılda Etkin Liderlik Eğitimi
21. Yüzyılda Etkin Liderlik Eğitimi

Yöneticilik ve liderlik farklı kavramlar olmasına rağmen günümüzde önemi ve değeri, kuruma sağladığı katmadeğer henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Liderlik yöntemleri kurumdan kuruma, ekipten ekibe ve hatta projeden projeye değişim göstermektedir. Liderlik yetkinliklerine sahip kişilerin belirlenmesi ve liderlerin doğru yönetim stratejileri ile ekiplerini yönetmesi, hem iş barışı, hem takım ru... Daha Fazlası

SAP ERP Sistemi Mali Muhasebe (FI) Modülü Uyarlama (Customizing) Eğitimi
SAP ERP Sistemi Mali Muhasebe (FI) Modülü Uyarlama (Customizing) Eğitimi

SAP dünyada birçok firma tarafından kullanılmakta olan bir ERP sistemidir. Mali Muhasebe (FI) modülü, SAP kullanan firmalarda muhasebe ve mali işlere yönelik her türlü kayıt, görüntüleme, raporlama ve aysonu/yılsonu kapama işlemlerinden oluşur. Bir firmaya SAP sistemi yüklendikten sonra Mali Muhasebe (FI) modülünü kullanmaya başlaması için gerekli her türlü uyarlama, konfigürasyon işlemleri bu eği... Daha Fazlası

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

Günümüzde globalleşen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı ve hızla tükendiği gerçeği ile yüzyüzeyiz. Firmaların ürün ve faaliyetlerin çevre etkileri bölgesel kalmayıp küresel etkiler yaratmaktadır. Bu durum tüm Dünya tarafından da Kabul edilmektedir. Bu bilinç ve duyarlılık firmaların faaliyetlerinin çevresel etkilerinin yasal uygulamalarının yanısıra piyasa güçleri ile kontrol edilmesi ge... Daha Fazlası

Problem Çözme Teknikleri - Trafik Karmaşası
Problem Çözme Teknikleri - Trafik Karmaşası

Hedef: Şirketin çeşitli fonksiyonlarında, farklı kademelerde çalışan personelin, günlük çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlarla ilgili uygulanabilir ve kalıcı çözümler bularak, daha doğru ve hızlı karar alabilmelerini sağlamak için gerekli donanımı kazandırmaktır. Varılmak istenen nokta; katılımcılara problem çözme ve karar verme süreçlerine ait sistematik yaklaşımlar ve teknikler öğre... Daha Fazlası

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetikci / İç Denetçi Eğitimi
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetikci / İç Denetçi Eğitimi

ISO Kalite Yönetim Sistemi, en yaygın kabul görmüş ve her türlü iş koluna, sektöre uygulanabilir bir yönetim sistemi standardıdır. ISO KYS, günümüzde kurumun verimliliğini, performansını, işgücü ve hizmet/ürün kalitesini artırmanın yanı sıra marka değerini artıran ve prestij sağlayan önemli unsurlardan biri olarak kabul edilmektedir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nde İç Denetim (İç Tetkik) zorun... Daha Fazlası

Zincir Reaksiyon Motivasyon Yönetimi
Zincir Reaksiyon Motivasyon Yönetimi

Hedef: Motivasyon verimliliğin bir fonksiyonudur ve diğer verimlilik faktörleri mevcut olmak kaydıyla motivasyon ve verimlilik arasında olumlu bir ilişki vardır. Birey örgüt etkileşimi çerçevesinde motivasyon ve verimlilik arasında ki bağlantı daha çok insan faktörünün önemine ve motivasyonun birey amaçları ile örgüt amaçlarının uyumlaştırılmasındaki rolüne vurgu yapmaktadır.Katılımcıların, ver... Daha Fazlası

Müşteri Odaklı Temel Satış Teknikleri
Müşteri Odaklı Temel Satış Teknikleri

İnsanlar günlük hayatlarını sürdürürken hergün ortalama 3 defa değişik konumlarda ve amaçlarda satın alma kararı veriyorlar. Satıcılarda hemen hergün farklı müşteri kesimleri ile sadece anlık verilen satın alma kararları ile karşılaşıyorlar. Marka ve satıcılar için bu değerli ve eşsiz fırsatı en iyi değerlendirerek, üzerinde fazla düşünülmeden verilen bu kararla gelen müşteriyi ve ihtiyaçların... Daha Fazlası

Problem Çözme Teknikleri - Houston We Have A Problem
Problem Çözme Teknikleri - Houston We Have A Problem

Hedef: Şirketin çeşitli fonksiyonlarında, farklı kademelerde çalışan personelin, günlük çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlarla ilgili uygulanabilir ve kalıcı çözümler bularak, daha doğru ve hızlı karar alabilmelerini sağlamak için gerekli donanımı kazandırmaktır. Varılmak istenen nokta; katılımcılara problem çözme ve karar verme süreçlerine ait sistematik yaklaşımlar ve teknikler öğre... Daha Fazlası

Uygulamalı Zaman Yönetimi Eğitimi
Uygulamalı Zaman Yönetimi Eğitimi

Hedef: Günümüzde verimli çalışma gerekliliği, dolayısıyla zamanın etkin kullanımı her meslekten insanın öncelikli konusu haline gelmiştir. Çalışanlar belli bir zaman içerisinde ya daha fazla iş yapmak ya da aynı işli daha kısa zamanında yerine getirmek zorunda kalmıştır. Bu yüzden zamanın akıllıca planlanması ve kullanılması karşı konulamaz bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu eğitim, ödünç alınamay... Daha Fazlası

Telefonda Etkili İletişim ve Zor Müşterilerle Başa Çıkma, Satış Teknikleri Eğitimleri
Telefonda Etkili İletişim ve Zor Müşterilerle Başa Çıkma, Satış Teknikleri Eğitimleri

Her firmanın telefon ile iletişimi var. Hele günümüzün olmazsa olmaz cihazı telefon. Firmalar marka değerlerini, rekabet üstünlüklerini iletişimle sağlıyorlar. En çok önem verilmesi gereken iletişim ise; en zor olanı ‘telefonla’ iletişimidir. Etkili bir telefon görüşmesi satış grafiğini yükseltir, şikayetleri fırsata çevirir, zor müşterilerle kolaylıkla başa çıkmayı sağlar ve müşteri memnuniyet... Daha Fazlası

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Entegre Eğitimleri
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Entegre Eğitimleri

Firmaların daha kolay adapte olabilmeleri, yönetimin daha etkin ve daha verimli çalışabilmesini sağlamak için günümüzde ISO Kalite Yönetim Sistemi eğitimleri entegre eğitimler olarak verilmektedir. Entegre eğitimlerin anlamı; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi firmalara verilip bu temel eğitimin üzerine ISO 9001 İç Tetikci, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönet... Daha Fazlası

Üst ve Orta Düzey ile Yüksek Potansiyel (High-Po) Yöneticiler için Liderlik ve Yönetici Koçluğu Programı
Üst ve Orta Düzey ile Yüksek Potansiyel (High-Po) Yöneticiler için Liderlik ve Yönetici Koçluğu Programı

Öğrenme, performans arttırma ve doyum hedefleri doğrultusunda liderlik gelişim araçlarının kişiye özel, zamana yayılarak öğrenmenin devamlılığını ve öğrenilenlerin gerçek hayata  uygulanmasını kolaylaştıran yapısı ile metodolojiden çok bir ilişki modelidir. Liderlik ve Yönetici Koçluğu Programı, liderlerin kişisel farkındalıklarını kendileri, ilişkileri ve organizasyon üzerinde  arttıra... Daha Fazlası

İmaj Yönetimi Eğitimi
İmaj Yönetimi Eğitimi

İmaj Yönetimi Eğitimi kurumsal dünyada kendisini ortaya koymak, entelektüel ve başarılı bir görünüm sergilemek, profesyonel görünüm kazanmak, firma kimliğini sergileyen bir çalışan olmak için kişisel gelişime katkıda bulunur. Kişileri imaj yönetimi konusunda bilgilendirmek, yetkinliklerini artırmak ve bağlı bulundukları kurumu en iyi şekilde temsil etmelerine yardımcı olmak amaçlanmıştır. Daha Fazlası

Proje Yönetimi ve Proje Yazma (PCM) & Devlet Teşvikleri Bilgilendirme Eğitimi
Proje Yönetimi ve Proje Yazma (PCM) & Devlet Teşvikleri Bilgilendirme Eğitimi

Günümüzde her bir hedef projelendirilmektedir. Kurumlar/firmalar kapasite artırmaktan tutun her nevi inovatif atılımları için, fikirlerini projelendirerek devlet teşvik ve desteklerinden faydalanabilmektedirler. Uygulamalı ve teorik olarak gerçekleştirilen bu eğitim ile hizmet, üretim, Ar-Ge, ihracat, dış ticaret desteği, fuar desteği, yurtdışı şube açma desteği, markalaşma desteği gibi birçok teş... Daha Fazlası

Adventure Day
Adventure Day

“Kurumsal Macera Günü” programlarında temel hedef; katılımcı kitlenin etkin takımlar oluşturma süreçlerini hızlandırmak, bireysel motivasyonlarını sağlayarak ekip performansını artırmak, kendini tanıyan ve yönetebilen ekipler oluşturmak, aidiyet duygusunu geliştirmek, sonuç odaklı düşünerek, nihai olarak da kurum verimliliğini artırmak noktasında olumlu aşamaları geliştirmektir. Takımlar kendiler... Daha Fazlası

Hile Denetimi
Hile Denetimi

İşletmelerin hileler dolayısıyla gerek performans gerekse maddi kayıpları sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Küreselleşme ve teknolojide yaşanan gelişmeler sonucu işletmelerin karmaşıklaşan iş ortamları hileye ve hileli işlemlere uygun zemin sağlamaktadır. Eğitimin temel amacı hileler karşısında temelde farkındalık oluşturmaktır. Daha Fazlası

Sleuth Katil Kim?
Sleuth Katil Kim?

Konu: Amatör detektifler bir cinayet işlenmiş olduğunu fark ederler. Cinayetle ilgili bulabildiğimiz tek kanıt katilin bir de yardımcısı olduğudur. Acaba katil ve yardımcısı kimlerdir? Özellikle yüksek katılımlı toplantılarda katılımcıları eğlendiren, eğlenirken de takım çalışması gerekse adaptasyon süreçlerini yönetme yetkinlikleri odaklı bir örgütsel takım egzersizidir. Hızlı, heyeca... Daha Fazlası

İleri Derece Satın Alma Yönetimi
İleri Derece Satın Alma Yönetimi

Dünyada ve ülkemizde Satınalma, Lojistik ve Tedârik Zinciri Yönetimi alanındaki çalışmalar hızla artmaktadır. Ürünlerde kalite ve fiyatlar birbirine yaklaşmış olup rekabetteki fark hizmetlerde yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede, daha çağdaş ve ileri satınalma, lojistik ve tedârik zinciri yönetimi yaklaşımlarının uygulanması gerekmektedir. Bu program bu alanda temel bilgi ve deneyimi ola... Daha Fazlası

Markalarda Müşteri Stratejileri ve Müşteri Yönetimi
Markalarda Müşteri Stratejileri ve Müşteri Yönetimi

Rekabette, firmaların en büyük kozu günümüzde sadece müşterileri ve müşterileri ile kurdukları ilişkileridir. Müşterilerinizle aranızda oluşturduğunuz bağ ne kadar güçlü ise, firmanız özellikle fiyat rekabetinden o denli uzaklaşmıştır. Müşteri ilişkilerinde her markanın arzu ettiği bu noktaya gelmek için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini markalaşma sürecinde belirlemeleri gerekmektedir. Bu eğit... Daha Fazlası

Yeni Nesil İleri Satış Teknikleri ve Satış Koçluğu Eğitimi
Yeni Nesil İleri Satış Teknikleri ve Satış Koçluğu Eğitimi

Firmaların iç ve dış müşteri bilincine varması, müşteri memnuniyetinin doğru stratejik yöntemlerle, doğru iletişim teknikleri ile sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu eğitime katılarak, modern iş dünyasına göre uyarlanan yeni satış teknikleri öğrenerek satış seviyesinizi artırabilirsiniz. Daha Fazlası

Takım Dinamikleri Eğitim Programı
Takım Dinamikleri Eğitim Programı

Hedef: Takım oyununda yetenekli olan çalışanlar bir dostluk havası yaratır, saygı, yardım ve işbirliğine bizzat örnek olurlar. Öteki kişilerin kolektif çabaya etkin ve coşkulu bir biçimde katılmalarını sağlar, grubun ruhunu ve kimliğini geliştirirler. Salt iş yükümlülüklerinin ötesinde, yakın ilişkiler kurup, güçlendirmeye de zaman ayırırlar. Etkili takımlar nasıl oluşturulurlar? Yüksek perfo... Daha Fazlası

Logo Muhasebe Programı Temel Kullanımı
Logo Muhasebe Programı Temel Kullanımı

Logo muhasebe programı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta birçok firma tarafından yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu programı kullanarak firmalar finansal ve genel muhasebe işlemlerinin kaydını kolayca tutabilir ve gerekli rapor ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Bu eğitim programı sayesinde farklı fişlerin nasıl kullanıldığı, kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığı, entegrasyonun nasıl kurgulanabileceği ve ... Daha Fazlası

Sihirli Çubuk & İletişim Becerileri
Sihirli Çubuk & İletişim Becerileri

Günümüzde giderek daha önemli hale gelen iletişim becerilerinin iş hayatındaki ilişkiler, başarı ve verimlilik üzerine etkileri ve kullanılması ile ilgili olarak bilgi, beceri, yüksek farkındalık kazandırmak; duygu temelli sorunlara çözüm getiren bakış açıları konusunda paylaşımlarda bulunmak. Bununla birlikte aidiyet ve içsel motivasyona katkısını gözlemlemek. SİHİRLİ ÇUBUK Klasik bir uygulama ... Daha Fazlası

Sunum Teknikleri ve Etkili Hitabet Eğitimi
Sunum Teknikleri ve Etkili Hitabet Eğitimi

Günümüzde hizmetin ve ürünün sunumundan, Cv’lerin, kişisel veya kurumsal marka imajlarına, ürün ya da hizmet lansmanlarına kadar farkında olarak ya da olmadan heran bir sunum yapmaktayız. Ürünün ya da hizmetin kalitesi ve faydası kadar sunum şeklide müşteriler için son derece önemlidir. İş yaşamında doğru iletişim, etkili hitabet ve etkili sunum teknikleri ile rekabet avantajı sağlamak ve fark yar... Daha Fazlası

Mutlu Müşteriler
Mutlu Müşteriler

Mutlu Müşteriler takımların maksimum karıllık bir anlamda maksimum satış verimliliği ve müşteri en iyi şekilde dinleme / anlama disiplinleri üzerine kurgulanmış deneyimsel öğrenme programıdır. Program da önce katılımcılar ekiplere ayrılırlar ve hayali bir düş ülkesi olan Mantina’da şirket kurarak oyuna başlar. Hedefleri Mantina pazarına girmek ve bu pazarda birlikte belirleyeceğimiz bir ürün vey... Daha Fazlası

Benim Değerli Müşterim
Benim Değerli Müşterim

İçinde yaşadığımız müşteri yüzyılında, kurumların rekabette sahip oldukları en büyük kozları aynı zamanda da pazarda varlığını sürdürebilmesi için 4 ana kaynaktan biri olan “müşteri”leridir. Bu durumu 20.yüzyılın sonlarına doğru sadece markalar değil müşterilerin de keşfettiğini önemli bir gerçektir. Müşteriler bunun sonucunda artık daha fazla talepkar, alternatiflere sahip, güvensiz, ekonomik bil... Daha Fazlası

F.I.S.H
F.I.S.H

21.Yüzyılda gelişen teknoloji, bilgi kaynaklarına erişim kolaylığı, müşterileri daha seçici ve daha talepkar kıldı. Markalar artık sadece ürün- hizmet-fiyat rekabetinde değil, farklı olma, innovatif olma, sosyal mecralarda etkin olma konularında da rekabet etmek zorundalar. Peki bu rekabeti nasıl yürütecekler, hangi stratejilere odaklanmak zorundalar, günümüz müşterisinin eğilim ve beklentileri il... Daha Fazlası

Duygusal Zeka Eğitimi
Duygusal Zeka Eğitimi

Duygusal zekâ, biraz Yunus Emre’nin yıllar önce yazdığı dizelerde saklıdır; “İlim ilim bilmektir, İlim kendin bilmektir, Sen kendini bilmezsin, Ya nice okumaktır.” Biraz da Mevlana’nın “Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol!” sözünde… Duygusal zeka basit olarak; bir insanın kendisini tanıması, başka insanların duygularını tanıyabilme, duygularını birbirinden ayırt edebilme ve bütün bu bi... Daha Fazlası

Eğitimde İhtiyaç Analizi
Eğitimde İhtiyaç Analizi

Gerçek ihtiyaçlar bilinmiyorsa, yapılacak eğitimlerde zaman ve para kaybı kaçınılmazdır. Doğru şekilde analiz edilmeyen eğitim ihtiyaçları yapılan eğitim planlarını da olumsuz etkileyecektir. Bu module katılanlar kurumlarında eğitim isteklerinin altında yatan asıl gelişim ihtiyaçlarının ortaya çıkartılması, gerçek ihtiyaca uygun, yetişkin öğrenme prensiplerine dayanan ve yaratıcı tasarımlar ort... Daha Fazlası

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)

Globalleşen dünya ihtiyaçları çerçevesinde, ulusal ve uluslararası sermayedarların talep ettiği uluslararası karşılaştırılabilirlik sağlayan mali tabloları hazırlama ve yorumlama konularında yetkinlik kazanmak programın başlıca amaçlarındandır. Program Uluslararası Muhasebe Standartları rehberliğinde mali tablo kalemlerinin incelenmesi, incelenen muhasebe hesapları ile ilgili Uluslararası Dene... Daha Fazlası

SCRM Nedir?
SCRM Nedir?

Markaların vazgeçemedikleri son dönemin en önemli konuları olan CRM ve Sosyal Medya’nın entegre çalışması ile markalar uzun yıllardır hedefledikleri “Müşteri İçgörüsü”ne sahip olmaya başladılar. Bu eğitimin amacı bu 2 farklı süreci markaların nasıl entegre ederek satış ve pazarlama süreçlerini daha etkin ve verimli kılabileceklerini göstermektir. Daha Fazlası

Simple Machines
Simple Machines

“Rube Goldberg İcadı” kavramını Amerikan dil hazinesine ve sözlüklere sokmayı başarmıştır ki, “Çok basit bir işi yapmak için yaratılmış çok kompleks bir makine”, “minimal sonuçlar almak için maksimum çaba gösterme” gibi anlamlara gelir. Katılımcılardan tüm yaratıcılıklarını kullanarak ekip arkadaşları ile beraber bu makinalardan bir tanesini inşa etmesini istiyoruz. Kurulacak bütünsel sistem ta... Daha Fazlası

Takım Çalışması, Ekip Kurma ve Kurum Kültürü Oluşturma Eğitimi
Takım Çalışması, Ekip Kurma ve Kurum Kültürü Oluşturma Eğitimi

Firmalarda en alt kadrodan en üst yönetime kadar herkes takımın bir parçasıdır. Kurumun hedefleri doğrultusunda herkes gerekli ve önemli bir görev ve misyon edinmektedir. Etkili bir ekip çalışması oluşturmak; doğru ekiplerin kurulması ve doğru liderlik modelleri ile yönetilmesini gerektirmektedir. Kurumsal uyumun ve temsilin kurum imajı için ve iş barışı için önemi düşünüldüğünde kurum kültürü ve ... Daha Fazlası

Website Tasarım İleri Seviye
Website Tasarım İleri Seviye

Mevcut web site oluşturma bilginizi daha üst seviyeye çıkarmak mı istiyorsunuz? Web sitesi tasarlamaya başlamadan önce bazı teknolojilerin ne anlama geldiğini öğrenmek gereklidir. Uygulamaya dayalı ileri seviye web tasarım eğitim programına katılarak dinamik yapılı ve veritabanı bağlantılı site yapımı ve yönetimini öğrenebilirsiniz. Daha Fazlası

Hekim, Hasta, Hasta Yakını ve Sağlık Personeli Etkili İletişim Etkin Dinleme
Hekim, Hasta, Hasta Yakını ve Sağlık Personeli Etkili İletişim Etkin Dinleme

Günümüzde artan sağlık sektörü şiddet vakaları, sağlık personelinin tükenmişlik sendromu yaşama oranlarındaki artış, sağlık sektörünün daimi ve sadık müşteri edinme sorunları, sağlık alanında dahi işin teknik ve teorik zemini başarı ile gerçekleştirilse bile işin ‘insan’ boyutunun gözden kaçırılmakta olduğunu ortaya koymaktadır. Ağır sorumluluğu, yüksek iş sağlığı ve güvenliği riski olan, yüks... Daha Fazlası

Uygulamalı İletişim Becerileri Eğitimi
Uygulamalı İletişim Becerileri Eğitimi

Günümüzde giderek daha önemli hale gelen iletişim becerilerinin iş hayatındaki ilişkiler, başarı ve verimlilik üzerine etkileri ve kullanılması ile ilgili olarak bilgi, beceri, yüksek farkındalık kazandırmak; duygu temelli sorunlara çözüm getiren bakış açıları konusunda paylaşımlarda bulunmak, bununla birlikte aidiyet ve içsel motivasyona katkısını gözlemlemek bu programın ana hedefidir. SİHİR... Daha Fazlası

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Eğitimi
İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Eğitimi

Stratejik yönetim ve insan kaynakları yönetimi her firmanın kurumsallaşma, doğru personel seçimi, kaynakların etkin kullanımı, ürün/hizmet üretiminde kalite ve verimliliğin sağlanarak, kârın maksimize edilmesi için gereklidir. İlgili eğitime katılarak, modern işletmelerin en değerli varlığı haline gelen insan kaynaklarının en doğru şekilde yönetilmesi için gerekli teknik bilgiye sahip olabilirsi... Daha Fazlası

Big Puzzle & İletişim Becerileri
Big Puzzle & İletişim Becerileri

Böylesine zorlu bir çalışmada başarının anahtarı açık iletişim, aktif dinleme ve stratejik düşünmede yatıyor. Big Puzzle projesi, takım içi iletişim profesyonelleri için gerçek bir hazine kutusudur. Bu çalışmada takımlar kendilerine verilen büyük parçaları bir araya getirerek puzzle’ı tamamlamaya çalışırlar. Ancak puzzle yerleştiricilerinin gözleri kapalı, yönlendiriciler ile müzik yardımı ile... Daha Fazlası

Win Win Çatışma ve Kriz Yönetimi
Win Win Çatışma ve Kriz Yönetimi

İş hayatında zaman zaman meydana gelen çatışmalar doğru şekilde yönetilmediği takdirde olumsuzluklara neden olabilir. Çatışma Yönetimi konusunun, iş hayatındaki ilişkiler, başarı ve verimlilik üzerine etkileri ve kullanılması ile ilgili olarak bilgi, beceri, yüksek farkındalık kazandırmak; duygu temelli sorunlara çözüm getiren bakış açıları konusunda paylaşımlarda bulunmaktır. Çatışma ve inatçılı... Daha Fazlası

Erp Sistemlerinde Denetim
Erp Sistemlerinde Denetim

Şirketlerin kontrol ortamının etkin şekilde yürütülmesi, işletmelerin rekabet gücünü arttıran ve risklerin zamanında tespiti ile işletmeyi sağlıklı hale getiren bir gerekliliktir. Günümüzde iç kontrol ortamının işlerlik kazanması ERP sistemleri sayesinde olmaktadır. ERP sistemlerinin yaygın kullanımı ile birlikte, iç kontrol riskleri de artmaktadır. Büyük ya da orta ölçekli, yerel ya da çok ul... Daha Fazlası

Motivasyon Eğitimi
Motivasyon Eğitimi

Motivasyon, insanları harekete geçiren bir güçtür. Birçok işletmede, yöneticilerin ve personelin gayretine rağmen, beklenilen düzeyde iş tatmini, işbirliği ve çalışma azmi görülmemektedir. Bu programın amacı, işletmenin verimliliğini ve performansını arttırmak için çalışanların motive edilmesini sağlamak ve yüksek motivasyonu sürdürmektir. Daha Fazlası

Sosyal Medya Yönetimi
Sosyal Medya Yönetimi

Şirketler için sosyal medya kullanmak kaçınılmaz olmuştur. Sosyal medya sayesinde markalar ve şirketler pazarlama ağlarını daha verimli kullanarak etkin bir pazarlama stratejisi oluşturulabilirler. Günümüzde hedef kitlesine hızlıca ulaşabillmenin ve pazarlama ağını genişleterek karlılığını daha üst seviyeye taşıyabilmenin en pratik yolu Sosyal Medya olmuştur. Bu eğitime katılarak, Sosyal Medya ile... Daha Fazlası

Etkili İletişim, Etkin Dinleme, Empati Kurma ve Beden Dili Eğitimi
Etkili İletişim, Etkin Dinleme, Empati Kurma ve Beden Dili Eğitimi

En alt kadrodan en üst yönetime kadar herkesin iletişim ve etkileşim içinde bulunduğu profesyonel ortamlarda ve sosyal yaşamda doğru, etkili ve etkin beden dilinin kullanılarak, etkili iletişimin sağlanması, iş barışının sürekliliği, motivasyon ve performansın artırılmasını sağlamaktadır. Bu eğitime katılarak, sosyal ve profesyonel çalışma hayatınızdaki iletişim becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Daha Fazlası

Stres, Çatışma ve Kriz Yönetimi İle Öfke Kontrolü Eğitimi
Stres, Çatışma ve Kriz Yönetimi İle Öfke Kontrolü Eğitimi

Profesyonel hayatta çatışma, kriz ve stres doğru şekilde yönetilerek firmanın rekabet avantajını, kişisel verimliliği ve karlılığı artırır. İlgili eğitimi alarak, çatışmaların doğru yönetilmesi, krizin fırsata çevrilmesi, stresin performansı artıran bir itici güç olarak kullanılması sağlanılabilir. Stres, Çatışma ve Kriz; yenilikçi, inovatif fikirleri besleyen ve sürdürülebilir yönetim anlayışını ... Daha Fazlası

Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri
Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri

Temel seviyede satın alma konusunun irdelendiği bir eğitimdir. Satın almacının günlük sorunları konusunda tespitler yapar ve olabildiğince pratik bilgiler aktarır. Her kademe deki satın almacının satın alma konusundaki ifade biçimini standartlaştırmaya yarar. Katılımcıların yeni satınalma stratejileri yaratabilecek düşünceye sahip olmalarını, satınalma faaliyetlerini daha etkin yerine getirerek,... Daha Fazlası

Çağrı Merkezi Eğitimleri
Çağrı Merkezi Eğitimleri

Birçok firmanın temel fonksiyonlarından ve dapartmanlarından biri haline gelen Çağrı Merkezleri, hem firmanın imajına uygun ve marka değerini artıracak nitelikte olmalı hem de hizmet ve satış grafiğini devamlı olarak artırabilmeli. Nitelik ve nicelik bakımından verimli bir çağrı merkezi sistemi kurmak, teknik ve idari altyapısını, kurumun vizyon ve misyonuna uygun olarak entegre etmek ve satış g... Daha Fazlası

Kurum Kültürü Eğitimi
Kurum Kültürü Eğitimi

Kurum Kültürü bir kurum, kuruluş veya işletmede çalışan kişilerin davranışlarını yönlendiren tutumlar bütünüdür. Kısacası Kurum içi değerler, inançlar ve alışkanlıklardır. Eğitim Programı, bir işletmenin kültürünü oluştururken izlenmesi gereken yolları göstermeyi hedeflemektedir. Katılımcılar, bu eğitimde kurumdaki ilişkilerin önemini ve kurum kültürünün benimsenmesinin şirket hedef ve stratejiler... Daha Fazlası

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Bir insanın sağlıklı olmak en temel hakkı ve ihtiyacıdır. Gıda ürünleri ise sağlımızı en kolay etkileyecek etmenlerin başında gelir. Bu sebeple gıda ürünlerinin güvenliği, ürünü kullanan tüketicinin mutlak bir talebidir ve üretici firmalarda da tamamıyla yönetimin sorumluluğudur. O nedenle kalite sistemi terminolojisine göre; gıda güvenliğine mutlak ve değişmez bir kalite kıstası gözü ile bakmak... Daha Fazlası

Zaman ve Toplantı Yönetimi Eğitimi
Zaman ve Toplantı Yönetimi Eğitimi

Varlıklarınız, kaynaklarınız ne olursa olsun telafisi olmayan, stoklanamayan, ödünç alınamayan tek kaynak zamandır. Zamanın doğru yönetilmesi ancak ve ancak işgücü kaynağının doğru yönetilmesi ile mümkündür. Bu eğitime katılarak, en değerli kaynaklardan biri olan zamanı ve en çok vakit ayrılan aktivitelerden biri olan toplantıları etkin şekilde yöneterek, kişisel verimliliğinizi ve işletme kârlılı... Daha Fazlası

Yeni Çağ Motivasyon Yönetimi
Yeni Çağ Motivasyon Yönetimi

İç müşterileri motive edemezseniz, onlar da kurumunuzun dış müşterilerini memnun edemezler. Personel yönetiminin olmazsa olmazları motivasyon yönetimidir. Performans artırılması (özellikle yeni nesil X ve Y kuşağı), kârlılığın sürekli kılınması ve verimliliğin artan ivmede olması için; motivasyon yönetiminde firmaya uygun stratejilerin tespit edilmesi, uygulanması ve doğru zamanlarda revize edil... Daha Fazlası

Bilanço Okuma Teknikleri ve Makyajlanmış Mali Tabloların Tespiti
Bilanço Okuma Teknikleri ve Makyajlanmış Mali Tabloların Tespiti

Finansal raporlar ve finansal tabloların bilinmesi, analizlerinin doğru yapılarak yorumlanabilmesi, sürdürülebilir büyüme için önemli kriterlerdendir. Bu eğitimde işletmelerde kredi kullanma kararı veren, finans kuruluşlarıyla müzakereleri yürüten, finans, pazarlama veya iş geliştirmeden sorumlu uzman ve yöneticilerin finansal tabloları analiz edebilme ve karar alabilme yetilerinin geliştirilmesi ... Daha Fazlası

Protokol ve Nezaket Kuralları Eğitimi
Protokol ve Nezaket Kuralları Eğitimi

Bir arada yaşamak kadar bir arada çalışmak da zordur. Kişiler kendi seçimleri olmayan iş arkadaşları ve liderleri ile uyum içinde ve profesyonel kurallar çerçevesinde çalışmak durumundadırlar. Yetişkinlik çağına kadarki insan alışkanlıkları, maruz kalınan ortamlar, yaşanılan tecrübeler, kişilik ve karakter özellikleri kişilerin farklı farklı profillere sahip olması sonucunu doğurmaktadır. Bu doğru... Daha Fazlası

Müşterilerinize Farklı Deneyimler Sunabilmek: Innovatif CRM
Müşterilerinize Farklı Deneyimler Sunabilmek: Innovatif CRM

Müşterilerin şirketlerin vazgeçilmezi olduğu ve kendi değerini keşfettiği günümüzde, kurumların müşterilerine nasıl yaklaşarak, doğru kaynaklar ile farklı ve anlamlı deneyimler yaşatabileceği, hayatlarına dokunarak değer yaratabileceklerini belirli bir sistem içerisinde bir yönetim modülü haline getirmelerini sağlayacak teknikleri paylaşmak. Daha Fazlası

Etkin Takım Eğitimi ve Takım Koçluğu Programı
Etkin Takım Eğitimi ve Takım Koçluğu Programı

Beraber sonuç üretmesi gereken üyelerden oluşan takımların sürdürülebilir başarıya sahip olması için takıma özel geliştirilen bir program olup, tescilli bir takım TDA Modeline dayandırıla,  takım üyelerinin takımı değerlendirdiği objektif bir envanter ile başlayan bu çalışma 2 günlük bir Eğitim ve akabinde ayda bir gerçekleşen yarım günlük takım koçluğu seanslarından oluşur. Daha Fazlası

Depo ve Stok Yönetimi
Depo ve Stok Yönetimi

Üretim ve hizmetlerde devamlılığı sağlamak, talepleri müşteri odaklı olarak istenilen zamanda ve kalitede üretmek oldukça önemli bir süreçtir. Bu eğitimin amacı üretim ve hizmetlerde kullanılacak malzemelerin ihtiyaç planlaması sonucunda stok yönetiminin nasıl yapılacağını, stok yönetimi sistemlerinin nasıl oluşturulacağını ve stok malzemelerin depo yönetiminin nasıl yapılacağını aktarmaktır. ... Daha Fazlası

Müşteriyle İletişim ve Sadakat Yönetimi
Müşteriyle İletişim ve Sadakat Yönetimi

Tüm firmaların velinimeti olan “müşteri”nin ihtiyaçlarını anlamak, buna uygun ürün ve özellikle hizmet anlayışı geliştirmek, ihtiyaçlar bazlı oluşturulan ürün ve özellikle hizmetin müşteriye iletilmesinde ve hedefe ulaşıldıktan sonra ilişkinin sağlıklı ve üretken bir şekilde devam ettirilmesinde kullanılacak araç olan “iletişim”in hem kavram hem de bir süreç olarak öğretilip hayata geçirilmesi... Daha Fazlası

NLP (Neuro- Linguistic Programming)
NLP (Neuro- Linguistic Programming)

NLP; yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili, yetmişli yılların sonlarına doğru Amerika'da geliştirilmiş bir model ve metodolojidir. Diğer taraftan NLP, kişilerin amaçlarına ulaşmaları için "nörolojik programlarını" ... Daha Fazlası

Akdeniz Korsanları
Akdeniz Korsanları

Akdeniz Korsanları örgütsel outdoor gelişim programımız içeriğinde deneyimsel öğrenme takım egzersizleri ile temelde planlama, bilgi yönetimi, problem çözme, süreç iyileştirme ve ekip yönlendirme yetkilerinin kullanıldığı; ekip ruhunun gelişimi ve örgütsel farkındalığın hedeflendiği kurguya dayalı bir oyundur. Kurgu: Barbaros Hayrettin ve kardeşi Aruj; Nam-ı diğer “Kızılsakallar” Akdeniz’in en ko... Daha Fazlası

Arama Motoru Optimizasyonu
Arama Motoru Optimizasyonu

Google gibi arama motorlarında yapılan aramalar sonucunda siteye zirveye taşıyarak sürekli ziyaretçi akışını sağlayan uygulama ve yardımcı programları kullandırmayı amaçlayan bir eğitim programdır. Arama Motoru Optimizasyonu (SEO), web sitelere giriş-çıkışınızı artırarak hedef kitlenizin sizi bulmasını sağlar ve dolayısıyla karlılığınızı arttırır. Bu eğitime katılarak, Arama Motoru Optimizasyonu’n... Daha Fazlası

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

Firmalarda/Kurumlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Firmaların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerektiği bir gerçektir. Avrupa Birliği ile entegrasyonda da en önemli konulardan olan İş Sağl... Daha Fazlası