Araştırma Hizmetleri

Düşünmek bilmekten daha ilginçtir; ama incelemekten daha ilginç değildir.
Araştırma Hizmetleri

Araştırma Hizmetleri

Pazar araştırmaları insanların neyi, hangi oranda, nasıl ve neden yaptığı, tercih ettiği ve istediğini tespit etmek amaçlı kullanılmaktadır. Araştırma yaptıran kişi ve kuruluşlar tüketici sesine kulak vererek ihtiyaç duyduğu bilgiye kolayca ulaşır, elde edilen bilgiler ışığında daha doğru stratejik kararlar alarak rekabet avantajı sağlamaktadır.

Kullanılan Araştırma Yöntemleri

Araştırmalarda kullanılan yaklaşımlar ve yöntemler elde edilmek istenen verinin (bilginin) niteliğine göre değişebilmektedir. Şirkete, sektöre ve ihtiyaca göre değişkenlik gösteren araştırma yönetimlerini kalitatif ve kantitatif olmak üzere iki grupta sınıflandırabiliriz.

Kantitatif Araştırma

Kelime anlamı, Niceliksel Araştırma olan bu araştırma yönteminde; geneli temsil edecek bir örneklem belirlenir ve bu örneklem üzerinde araştırma yapılır. İncelenecek konuları içeren soru formu bu örnekleme dahil bireylere yönlendirilir. Bu araştırma yönteminde daha çok; kimler, ne oranda, gibi genel soruların yanıtları alınır. Kantitatif Araştırmada geneli temsil edecek örneklemin doğru tespit edilmesi gerekir. Bunun için gerekli istatistiksel metotlar kullanılır.

Bu yöntemde uygun örneklemin tespit edilmesi halinde oldukça objektif sonuçlara ulaşılır. Bu sayede örneklem sayısını genele yansıtarak, genel hakkında doğru sonuçlar çıkarmak söz konusu olur. Bu yöntemde araştırmanın amacı net olarak belirlenmelidir. Amacı belli olmayan bir araştırma ile sonuca ulaşmak mümkün olmaz.

Kantitatif Araştırma Tekniklerimiz :

  • Yüzyüze Görüşmeler
  • Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmeleri (CATI) 
  • Elektronik Posta Görüşmeleri

Kalitatif Araştırma

Hedef kitleyi tanımaya, anlamaya ve anlatmaya yönelik araştırmalardır. Amaç, sayısal sonuçlar elde etmek değil, incelenen konuyu daha derinden anlamak ve olaylara hedef kitlenin gözünden bakmaktır. Bu teknikte kişiler karşılıklı konuşarak ve çeşitli sorulara cevap verilerek yapılır. Sorulacak sorular konuyu iyi bir şekilde açıklayacak türden olmalıdır. Seçilen soruların ve konuşmanın seyrinin çok önemi vardır. İnsanların soruları cevaplarken sadece sözcükleri değil mimikleri ve ruh hali de dikkate alınır. Daha kapsamlı ve samimi bir bilgi alımı tekniğidir. Soruları soran kişi istediği bilgileri almak için gerekli konuşma sürecini ve soruları hazırlar ve bunları uygular.

Kalitatif Araştırma Tekniklerimiz :

  • Odak Grup (Focus Grup)
  • Derinlemesine GörüşmeBu hizmetimiz ile ilgileniyor musunuz?


Bu Konu İle İlgili

Son Yazılar

Yüksek Egolu Şirket Başarılı Olur Mu?

Yüksek Egolu Şirket Başarılı Olur Mu?

Değişime direnç gösterme konusunda öne çıkan firma yapısının en belirgin özelliği egoya sahip olması. Bugün, KOBİ ve dengi firmaların dijital dönüşüm...

Daha Fazlası
İyi Çalışanlara Sahip Olmak Zor Mu?

İyi Çalışanlara Sahip Olmak Zor Mu?

Kendisini kanıtlamış, birçok sektörde yöneticilik yapmış bir personelin paradan daha fazlasına ihtiyacı olabilir. Genel olarak, bir firma tarafında...

Daha Fazlası