İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları sorunu, yöneticiler için giderek karmaşık hâle dönüşen bir konudur.
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları yönetimi, çalışanların motivasyonu ve refahı için oldukça önemlidir. Hızla gelişen teknoloji beraberinde bilgiye ve insana ulaşmayı daha kolay bir hâle dönüştürmüştür. Buna bağlı olarak rakip firmalar diğer şirketlerde başarı gösteren çalışanları kadrosuna dâhil ederek rekabet ortamında güçlenmeye çalışmaktadır. Beklentileri süreç içerisinde değişen çalışanları anlayabilmek ve onların ihtiyaçlarına karşılık vermek firmalar zorlu bir süreçtir. İnsan kaynakları sorunu, yöneticiler için giderek karmaşık hâle dönüşen bir konudur. Yüksek verim alınan çalışanların firma bünyesinde kalmaya devam edebilmesi için personellerin yüksek memnuniyetle çalışabileceği ortamlar oluşturulmalıdır. Şirket başarısı için doğru personelin işe alınmasının yanı sıra bu kişilerin kurum içi iletişimini sürekli geliştirerek bulunduğu ortama aidiyet duygusunun artırılması önemlidir. Günümüzün rekabet koşullarında ayakta kalabilmek için artık her firmanın doğru insan kaynakları stratejisi geliştirmesi gerekir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bu hizmet kapsamında ana hedefimiz, kurum amaçlarınıza uygun İnsan Kaynakları stratejisi belirlemektir. Hazırlanan stratejilerle çalışan performansını artıracak şirket içi düzenlemeler yapılır. İnsan kaynakları alanında uzman danışmanlarımız ilk olarak şirketinin iç yönetim düzenini, işleyişini ve kültürel yapısını analiz eder. Ardından çalışanların yetkinlikleri ve verimlilik seviyelerini çapraz kontrol yöntemiyle değerlendirilir. Son olarak şirketinize organizasyonel strateji ve vizyona uygun bir plan oluşturulması konusunda teknik destek sağlanır. Kurumunuzun özel ihtiyaçlarına bağlı olarak İnsan Kaynakları ve/veya Bordrolama hizmetini kısmen ya da tamamen dış kaynaklı olarak yönetilebilmesi için esnek çözümler sunmaktayız.

Hizmetimizden Yararlanmanın Faydaları

 • Performans değerlendirme sisteminin kurulması ile iş verimliliğinin artırılması
 • Güncel koşullara uygun görev tanımları, yetki ve sorumluluklar ile karışıklıkların ortadan kaldırılması
 • Bireye bağlı değil, sisteme bağlı işlerin yürütülmesi ile profesyonellik ve kurumsallık sağlanması
 • Sürekli gelişimin sağlanması için performans değerleme raporlarının ve önerilerin alınması
 • Bağımsız uzmanların her düzeydeki çalışanla sürekli iletişim kurarak tespit edilen sorunları raporlaması, çözüm önerileri sunulması
 • Bireysel kariyer planları oluşturulması
 • Adil ücret ve yan hak sisteminin oluşturulması ile motivasyon yönetimi sağlanması
 • Kurum içi çatışmaların azalması, iş barışının artırılması
 • Yükselen motivasyon ile işgücü verimlilik artışı, kurumsal aidiyet ve bağlılığın artması
 • Yükselen çalışan performansı ile müşteri memnuniyetinin artırılması
 • Yönetimin iş operasyonlarına odaklanmasına fırsat yaratması
 • İnsan Kaynakları ile ilgili ofis giderlerinin azalması
 • İşgücü maliyetlerinin düşmesi ve verimliliğin her aşamada artırılması


Bu hizmetimiz ile ilgileniyor musunuz?


Bu Konu İle İlgili

Son Yazılar