Vergi Planlama

Kuzey Kıbrıs Gelir Vergisi hukuku ve vergisel yapısı yatırımcılar ve işletmeciler için çeşitli avantajlara sahiptir.
Vergi Planlama

Vergi Planlama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelir Vergisi hukuku ve vergisel yapısı yatırımcılar ve işletmeciler için çeşitli avantajlara sahiptir. Kuzey Kıbrıs Kurumlar Vergisi Yasası’na göre yasal merkezi veya iş merkezi ülke sınırları içinde bulunan kurumlar, KKTC sınırları içerisinde ve yabancı ülkelerden elde ettikleri kazançların üzerinden %10 oranında Kurumlar Vergisine tabi tutulur. Yasal merkezi ve iş merkezlerinden her ikisi de KKTC dışında bulunan yabancı kurumlar, yalnız KKTC’den elde ettikleri kurum kazançları üzerinden %10 oranında vergilendirilir. Kurumlar vergisine tabii kazanç, işletme faaliyetleriyle ilgili indirime dâhil tüm giderler düşüldükten sonra saptanır. Yabancı ülkelerden doğan kazançlar üzerinden çifte vergilendirme indirimi uygulanır.

Kuzey Kıbrıs Gelir Vergisi Yasası gereği, Kurumlar Vergisi çıkarıldıktan sonra dağıtılmayan kurum kazancı, %15 Gelir Vergisi’ne tabi tutulur. Şahıs işletmeleri, Kuzey Kıbrıs Gelir Vergisi Yasası kapsamında artan oranlı vergi sisteminde safi kazanç miktarına bağlı olarak vergi %10 oranından başlar ve %37’ye kadar kademeli olarak yükselir. Kuzey Kıbrıs Katma Değer Vergisi Yasası gereği, KKTC’de hizmete ve ürün türüne bağlı 5 farklı (% 0, % 5, % 10, % 16, % 20) KDV oranı uygulanır.

Serbest Bölge Şirketleri ve Uluslararası İşletme Şirketlerinin işlemleri için çeşitli vergisel muafiyetler vardır. Örneğin Serbest Bölge (Free Zone) Şirketlerinin yabancı ülkelerden elde ettikleri kazançları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Gümrük Vergisinden muaftır. Ancak Serbest Liman ve Bölge’de e-mail edilen mallar dışında kalan, transit ticarete yönelik mal ve hizmetlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ihracından sağlanan kazançlar bu muafiyetler dışında değerlendirilir.

Uluslararası İşletme Şirketlere sadece % 1 Kurumlar Vergisi uygulanır. Temettü dağıtımları Gelir Vergisinden ve KDV yasasından muaftır. Uluslararası İşletme Şirketleri ve Serbest Bölge şirketlerinin kâr transferi serbesttir ve KKTC’de vergisi yoktur. Yukarıda belirtilen vergisel avantajlar dışında, KKTC’deki yatırımları desteklemek amacıyla vergi yasalarında öngörülen çeşitli özel ve genel muafiyet ile istisna amaçlı teşviklere ilaveten aşağıdaki yasalar dikkate alınarak çeşitli teşvik unsurları ayrıca sağlanır.

  • Turizm Endüstri Teşvik Yasası (16/1987)
  • Teşvik Yasası (27/2000)
  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası (2/2005)
  • Yenilenebilir Enerji Yasası (47/2011)
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

KKTC’de yatırım yapan şahıs işletmeleri, tüzel kişiler, yerli ve yabancı yatırımcılara ilgili yasalar çerçevesinde vergi danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Söz konusu hizmet kapsamında yatırımcılar KKTC’deki vergisel avantajları en iyi şekilde değerlendirme şansını elde etmektedir.

Edindiğimiz tecrübe ve bilgi birikimlerimizle, müşterilerimiz ihtiyacı olan bilgiyi doğru zamanlamayla onlara sağlıyoruz. Gerekli vergi planlamasının yapılmasından, vergi sonuçlarının analiz edilmesi ve vergi sistemi ile ilgili fırsatlardan faydalanılmasına kadar olan tüm süreçte size yardımcı oluyoruz.Bu hizmetimiz ile ilgileniyor musunuz?


Bu Konu İle İlgili

Son Yazılar

Yabancı Yatırımcılar için Kuzey Kıbrıs

Yabancı Yatırımcılar için Kuzey Kıbrıs'ta Şirket Kurma Süreci

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düşük maliyetler ödeyerek şirketinizi kurabilir, yatırımlarınızı yeni kuracağınız şirket üzerinden rahatlıkla yönete...

Daha Fazlası
Kuzey Kıbrıs’ta Gayrimenkul Satın Almadan Önce Bilinmesi Gerekenler

Kuzey Kıbrıs’ta Gayrimenkul Satın Almadan Önce Bilinmesi Gerekenler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, emlak ve gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için avantajlı noktalardan biridir. Hızla gelişmekte olan bir ekono...

Daha Fazlası
Kuzey Kıbrıs’ta Serbest Liman Şirketi Kurmak

Kuzey Kıbrıs’ta Serbest Liman Şirketi Kurmak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yatırım yapmak isteyenler tarafından kurulan serbest liman şirketleri KKTC Şirketler Yasası’na tabidir. Ticari faali...

Daha Fazlası