Uygulamalı İletişim Becerileri Eğitimi

Uygulamalı İletişim Becerileri Eğitimi

Uygulamalı İletişim Becerileri Eğitimi

Günümüzde giderek daha önemli hale gelen iletişim becerilerinin iş hayatındaki ilişkiler, başarı ve verimlilik üzerine etkileri ve kullanılması ile ilgili olarak bilgi, beceri, yüksek farkındalık kazandırmak; duygu temelli sorunlara çözüm getiren bakış açıları konusunda paylaşımlarda bulunmak, bununla birlikte aidiyet ve içsel motivasyona katkısını gözlemlemek bu programın ana hedefidir.


SİHİRLİ ÇUBUK

Klasik bir uygulama olan Sihirli Bambu aktivitesinden ilham alıp eğitmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir araç geliştirdik. Başarı için birlikte uyumlu hareket edebilmek gerek, bunu da gerçekleştirmek için her türlü iletişim kanalı etkin kullanabilmek için iletmek kadar dinlemekte gerek.

1. Takım kurma: İletişim kurmak, amaçlara odaklanmak, birbirini etkilemek.

2. Liderlik: Liderlik rolünü üstlenmek, kişinin düşüncelerini etkin şekilde açıklaması.


BİG PUZZLE

Böylesine zorlu bir çalışmada başarının anahtarı açık iletişim, aktif dinleme ve stratejik düşünmede yatıyor. Big Puzzle projesi, takım içi iletişim profesyonelleri için gerçek bir hazine kutusudur.

Bu çalışmada takımlar kendilerine verilen büyük parçaları bir araya getirerek puzzle’ı tamamlamaya çalışırlar. Ancak puzzle yerleştiricilerinin gözleri kapalı, yönlendiriciler ile müzik yardımı ile işitemez durumdadırlar.

1. İletişim becerisi: mesaj veren alan arasındaki ilişkiyi ortaya koymak, çok sayıda iletişim kanalını tecrübe etmek, açık ve örtülü ifadelerin etkilerini görmek.

2. Rehberlik etmek: bilgileri bir araya getirmek, iz üzerinde olmak, dikkat toplamak.

3. Takım geliştirme: aktif dinleme, yanlış anlamaları gidermek, bilgi akışını düzgün kullanmak, iletişimde disiplin sağlamak.


BAĞLI-BAĞIMLI İPLER - KARŞILIKLI ETKİLEŞİM

Gündelik hayatta takımlar belli konulardaki çözümleri ancak tüm takım üyelerinin “sorumluluk aldıkları” zaman bulurlar. Gerçek bir takım olarak çalışabilmek için işbirliği ve rehberliğin ne kadar önemli olduğunu bu proje ile canlı bir biçimde ortaya çıkar. Grubun görevi kürek şeklindeki bir boruyla yerdeki topu almak ve belirlenmiş alana götürmektir.  

1. Etkinleşme: Uygulama tüm takım üyeleri tarafından takım oyununa odaklanmak amacıyla gerçekleştirilir.

2. Örgütlenme: Takım içi rolleri açıkça ortaya koymadan grubun kendi kendini en etkin şekilde organize etmesi. Buradaki temel unsur, işin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli görevleri belirlemek ve sorumlular atamaktır.

3. Takım kurma: işbirliği yapmak, iletişim gerçekleştirmek, hedeflere odaklanmak, rehberlik yapmak, sistemdeki karşılıklı bağımlılıkları belirlemek. Kişisel-organizasyon: konsantre olmak, odaklanmak.


Kimler Katılmalıdır

Tüm yöneticiler, takım liderleri ile ekip çalışması yapan tüm çalışanlar. Ekip kurma veya takım çalışmasına uyum sağlama konusunda geliştirmek isteyen herkes.

Eğitim İçeriği

 • İletişimin iş hayatındaki önemi
 • İletişim nedir?
 • İletişim süreci.
 • İletişim türleri,
 • İletişim engelleri.
 • Hangi durumlarda, hangi duyguları hissediyorum?
 • Bu hissettiğim duyguların tavır, hareket, davranış, düşünce, konuşma ve iletişime etkileri.
 • Sözlü iletişimde dikkat edilecek hususlar
 •  “Ben dili” kullanma
 • Duyguları Yönetme konusunda dikkat edilecek hususlar.
 • Olumsuz duyguların belirtileri.
 • İçsel Motivasyon ve Etkisi
 • Dış Motivasyon ve Etkileri
 • Olumsuz duygular ile başa çıkma
 • Empati göstermenin faydaları
 • Bu işin A, B ve C’si
 • Ben – Yansıttığım – Algılanan = 3A modeli
 • Başarılı iletişim için 10 Kuralı
 • Beden dilinin önemi.
 • Dinleme becerilerini geliştirmek.
 • Etkin dinlemede 4 temel bileşen
 • Güven ortamı oluşturmak.
 • Çatışmalarda “kaybeden yok” yönteminin uygulanması
 • İkna ve Etkileme.
 • Kısa Film Gösterimi
 • Uygulamalar
 • Kişisel Eylem Planlarının Hazırlanması,
 • Çalışmanın değerlendirilmesi.

İçerikler kurumsal ihtiyaca yönelik güncellenebilir.

Ek Bilgi

Bu eğitim ile ilgileniyor musunuz?


Bu Eğitim İle İlgili

Diğer EğitimlerBu Konu İle İlgili

Son Yazılar