Problem Çözme Teknikleri - Trafik Karmaşası

Problem Çözme Teknikleri - Trafik Karmaşası

Problem Çözme Teknikleri - Trafik Karmaşası

Hedef: Şirketin çeşitli fonksiyonlarında, farklı kademelerde çalışan personelin, günlük çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlarla ilgili uygulanabilir ve kalıcı çözümler bularak, daha doğru ve hızlı karar alabilmelerini sağlamak için gerekli donanımı kazandırmaktır. Varılmak istenen nokta; katılımcılara problem çözme ve karar verme süreçlerine ait sistematik yaklaşımlar ve teknikler öğretmenin yanında, organizasyon genelinde bu yaklaşımın benimsenmesi ve çalışanlara bakış açısı olarak kazandırılmasıdır. 
Bir problemin üstesinden gelebilmek için problemin olumsuzluklarına odaklanmak yerine probleme dışarıdan bakabilme yetkisini geliştirmek gerekir.  

Detaylar bazen algıda karmaşaya sebebiyet verirken probleme objektif ve dışarıdan bakabilme yeteneği çok karmaşık gelen çözümlerin bile aslında basit yaklaşımlarla çözülebilmesi mümkün kılar.

Trafik karmaşası, bütünü görmeyi, planlama aşamasının etkin kullanımını gerektiren bir egzersizdir. Ayrıca organizasyon içindeki iletişimin akışı ve rehberlik/yönlendirme yeteneklerini etkin kullanılması odaklı bir çalışmadır.
 • Takım kurma; yaratıcılık, sorumluluk almak, işbirliği, stresli durumlarla baş etmek.
 • Liderlik; stratejik düşünme, takım çalışması odaklılık.
 • Organizasyon; süreci sürekli iyileştirmek, kayıt altına almak
 • Problem Çözme; belirlenmiş hedeflere ulaşmak için önüne çıkan sorunları doğru tanımlama, alternatifleri doğru değerlendirmek, en iyi sonuca ulaşmak için bunları kullanmak.

Kimler Katılmalıdır

Tüm yöneticiler, takım liderleri ile ekip çalışması yapan tüm çalışanlar. Ekip kurma, problem çözme veya takım çalışmasına uyum sağlama konusunda geliştirmek isteyen herkes.

Eğitim İçeriği

 • Giriş ve Tanışma,
 • Problem nedir?
 • Problem çözme ve karar alma süreci
 • Olaylara geniş perspektiften bakmak
 • Konu ile ilgili bilgi toplamak
 • Problemi doğru tanımlamak: amacı, hedefleri, etkileyen ve kısıtlayan faktörleri tanımlamak
 • Verilen bir problemin çözülmesi (örnek olay çalışması)
 • Problemin “basamak yöntemi” ile çözülmesi
 • Analiz, olaylar arasında sebep-sonuç ilişkilerini ortaya çıkarmak
 • Önyargıları yıkmak
 • Alternatifleri çözümleri belirleme - tanımlama ve en uygun alternatifi seçmek
 • Alternatifler arasında fayda analizi yaparak çözüm üretmek
 • Etkin kararlar ve çözümler için mantıksal ve yaratıcı düşünceyi birleştirmek
 • Farklı problem çözme tekniklerinin kullanılması.

İçerik kurumsal ihtiyaca yönelik güncellenebilir.

Ek Bilgi

Bu eğitim ile ilgileniyor musunuz?


Bu Eğitim İle İlgili

Diğer EğitimlerBu Konu İle İlgili

Son Yazılar