Problem Çözme Teknikleri - Houston We Have A Problem

Problem Çözme Teknikleri - Houston We Have A Problem

Problem Çözme Teknikleri - Houston We Have A Problem

Hedef: Şirketin çeşitli fonksiyonlarında, farklı kademelerde çalışan personelin, günlük çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlarla ilgili uygulanabilir ve kalıcı çözümler bularak, daha doğru ve hızlı karar alabilmelerini sağlamak için gerekli donanımı kazandırmaktır. Varılmak istenen nokta; katılımcılara problem çözme ve karar verme süreçlerine ait sistematik yaklaşımlar ve teknikler öğretmenin yanında, organizasyon genelinde bu yaklaşımın benimsenmesi ve çalışanlara bakış açısı olarak kazandırılmasıdır. 

“Houston We Have Problem” çalışması takım ruhunu desteklemek ve başarıya giden yolda iş birliğin kazanımlarını ve problemler ile karşılaşıldığında takım olmanın gücünü ortaya koyan, dinamik ve heyecanlı bir egzersizdir.

Ay’da farklı merkez üslerde konumlanmış astronot ekipleri oldukça çaba gerektiren ve kendine has zorlukları olan bir uzay operasyonu için görev yapmaktadırlar. Takım çalışmasını ve birlikte eylem çerçevesini oluşturmak için Houston merkez üssü çıtayı biraz daha yükseltmeye karar verir.

Uzayda görev alan astronot ekibimiz rutin operasyon ve lojistik görevleri yürütmektedirler. Houston merkez üssü astronotlardan dünyamıza geri dönüşe geçmeden önce istediği görevlerin eksizsiz yerine getirilmesi beklenmektedir. Ancak limitli oksijen ve su kaynakları olanakları, ekipleri ve tüm şartları zorlamakta; nihai başarı için tüm ekipleri birlikte çalışmaya zorlayarak hedefi mümkün kılmaktadır.

Bu egzersizde hedeflediğimiz ana çalışma alanları:

 • Yardıma ihtiyaç hallerini ve yardıma ihtiyaç duyma evrelerini tanımak ve uygulamak
 • Sorunları net ifade edebilmek ve hedeflerde netlik ilkesi
 • Problem çözme stratejileri geliştirmede süreklilik
 • Süreç dâhilinde herkes ile iletişim halinde kalma, bilgilendirme ve dikkatli dinleme becerilerini geliştirme
 • Özgürce kendini ifade edebilme
 • Baskı altında sakin kalma ve kriz yönetim yetenekleri konularında farkındalık.

Kimler Katılmalıdır

Tüm yöneticiler, takım liderleri ile ekip çalışması yapan tüm çalışanlar. Ekip kurma, problem çözme veya takım çalışmasına uyum sağlama konusunda geliştirmek isteyen herkes.

Eğitim İçeriği

 • Giriş ve Tanışma,
 • Problem nedir?
 • Problem çözme ve karar alma süreci 
 • Olaylara geniş perspektiften bakmak
 • Konu ile ilgili bilgi toplamak
 • Problemi doğru tanımlamak: amacı, hedefleri, etkileyen ve kısıtlayan faktörleri tanımlamak
 • Verilen bir problemin çözülmesi (örnek olay çalışması)
 • Problemin “basamak yöntemi” ile çözülmesi
 • Analiz, olaylar arasında sebep-sonuç ilişkilerini ortaya çıkarmak
 • Önyargıları yıkmak
 • Alternatifleri çözümleri belirleme - tanımlama ve en uygun alternatifi seçmek
 • Alternatifler arasında fayda analizi yaparak çözüm üretmek
 • Etkin kararlar ve çözümler için mantıksal ve yaratıcı düşünceyi birleştirmek 
 • Farklı problem çözme tekniklerinin kullanılması.

İçerik kurumsal ihtiyaca yönelik güncellenebilir.

Ek Bilgi

Bu eğitim ile ilgileniyor musunuz?


Bu Eğitim İle İlgili

Diğer EğitimlerBu Konu İle İlgili

Son Yazılar