Big Puzzle & İletişim Becerileri

Big Puzzle & İletişim Becerileri

Big Puzzle & İletişim Becerileri


Böylesine zorlu bir çalışmada başarının anahtarı açık iletişim, aktif dinleme ve stratejik düşünmede yatıyor. Big Puzzle projesi, takım içi iletişim profesyonelleri için gerçek bir hazine kutusudur.

Bu çalışmada takımlar kendilerine verilen büyük parçaları bir araya getirerek puzzle’ı tamamlamaya çalışırlar. Ancak puzzle yerleştiricilerinin gözleri kapalı, yönlendiriciler ile müzik yardımı ile işitemez durumdadırlar.
1. İletişim becerisi: mesaj veren alan arasındaki ilişkiyi ortaya koymak, çok sayıda iletişim kanalını tecrübe etmek, açık ve örtülü ifadelerin etkilerini görmek.
2. Rehberlik etmek: bilgileri bir araya getirmek, iz üzerinde olmak, dikkat toplamak.
3. Takım geliştirme: aktif dinleme, yanlış anlamaları gidermek, bilgi akışını düzgün kullanmak, iletişimde disiplin sağlamak.

Kimler Katılmalıdır

Tüm Çalışanlar

Eğitim İçeriği

 •   İletişimin iş hayatındaki önemi
 •   İletişim nedir?
 •    İletişim süreci.
 •   İletişim türleri,
 •   İletişim engelleri.
 •   Hangi durumlarda, hangi duyguları hissediyorum?
 •   Bu hissettiğim duyguların tavır, hareket, davranış, düşünce, konuşma ve iletişime etkileri.
 •   Sözlü iletişimde dikkat edilecek hususlar
 •    “Ben dili” kullanma
 •   Duyguları Yönetme konusunda dikkat edilecek hususlar.
 •   Olumsuz duyguların belirtileri.
 •   İçsel Motivasyon ve Etkisi
 •   Dış Motivasyon ve Etkileri
 •   Olumsuz duygular ile başa çıkma
 •   Empati göstermenin faydaları
 •   Bu işin A, B ve C’si
 •   Ben – Yansıttığım – Algılanan = 3A modeli
 •   Başarılı iletişim için 10 Kuralı
 •   Beden dilinin önemi.
 •   Dinleme becerilerini geliştirmek.
 •   Etkin dinlemede 4 temel bileşen
 •   Güven ortamı oluşturmak.
 •   Çatışmalarda “kaybeden yok” yönteminin uygulanması
 •   İkna ve Etkileme.
 •   Kısa Film Gösterimi
 •   Uygulamalar
 •   Kişisel Eylem Planlarının Hazırlanması,
 •   Çalışmanın değerlendirilmesi


İçerikler ihtiyaca yönelik güncellenir.

Ek Bilgi

Bu eğitim ile ilgileniyor musunuz?


Bu Eğitim İle İlgili

Diğer EğitimlerBu Konu İle İlgili

Son Yazılar