Sihirli Çubuk & İletişim Becerileri

Sihirli Çubuk & İletişim Becerileri

Sihirli Çubuk & İletişim Becerileri


Günümüzde giderek daha önemli hale gelen iletişim becerilerinin iş hayatındaki ilişkiler, başarı ve verimlilik üzerine etkileri ve kullanılması ile ilgili olarak bilgi, beceri, yüksek farkındalık kazandırmak; duygu temelli sorunlara çözüm getiren bakış açıları konusunda paylaşımlarda bulunmak. Bununla birlikte aidiyet ve içsel motivasyona katkısını gözlemlemek.


SİHİRLİ ÇUBUK

Klasik bir uygulama olan Sihirli Bambu aktivitesinden ilham alıp eğitmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir araç geliştirdik. Başarı için birlikte uyumlu hareket edebilmek gerek, bunu da gerçekleştirmek için her türlü iletişim kanalı etkin kullanabilmek için iletmek kadar dinlemekte gerek.

1. Takım kurma: İletişim kurmak, amaçlara odaklanmak, birbirini etkilemek.
2. Liderlik: Liderlik rolünü üstlenmek, kişinin düşüncelerini etkin şekilde açıklaması.

Kimler Katılmalıdır

Tüm Çalışanlar 

Eğitim İçeriği

 •   İletişimin iş hayatındaki önemi
 •   İletişim nedir?
 •    İletişim süreci.
 •   İletişim türleri,
 •   İletişim engelleri.
 •   Hangi durumlarda, hangi duyguları hissediyorum?
 •   Bu hissettiğim duyguların tavır, hareket, davranış, düşünce, konuşma ve iletişime etkileri.
 •   Sözlü iletişimde dikkat edilecek hususlar
 •    “Ben dili” kullanma
 •   Duyguları Yönetme konusunda dikkat edilecek hususlar.
 •   Olumsuz duyguların belirtileri.
 •   İçsel Motivasyon ve Etkisi
 •   Dış Motivasyon ve Etkileri
 •   Olumsuz duygular ile başa çıkma
 •   Empati göstermenin faydaları
 •   Bu işin A, B ve C’si
 •   Ben – Yansıttığım – Algılanan = 3A modeli
 •   Başarılı iletişim için 10 Kuralı
 •   Beden dilinin önemi.
 •   Dinleme becerilerini geliştirmek.
 •   Etkin dinlemede 4 temel bileşen
 •   Güven ortamı oluşturmak.
 •   Çatışmalarda “kaybeden yok” yönteminin uygulanması
 •   İkna ve Etkileme.
 •   Kısa Film Gösterimi
 •   Uygulamalar
 •   Kişisel Eylem Planlarının Hazırlanması,
 •   Çalışmanın değerlendirilmesi

İçerikler ihtayaca yönelik güncellenir.

Ek Bilgi

Bu eğitim ile ilgileniyor musunuz?


Bu Eğitim İle İlgili

Diğer EğitimlerBu Konu İle İlgili

Son Yazılar