ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

Günümüzde globalleşen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı ve hızla tükendiği gerçeği ile yüzyüzeyiz. Firmaların ürün ve faaliyetlerin çevre etkileri bölgesel kalmayıp küresel etkiler yaratmaktadır. Bu durum tüm Dünya tarafından da Kabul edilmektedir. Bu bilinç ve duyarlılık firmaların faaliyetlerinin çevresel etkilerinin yasal uygulamalarının yanısıra piyasa güçleri ile kontrol edilmesi gerekliliğini ve ihtiyacını doğurmuştur. Artık küresel pazarda varolabilmek insane verilen değer ve saygı ile ölçülmektedir. Firmaların çevreye verdikleri ve/veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması için ve mümkünse ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi adı verilir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, temelinde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların en az düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

Kimler Katılmalıdır

Çevre yönetimi ve korunması bilinci ile ürün ve hizmet üretme ve sunma duyarlılığına sahip global çalışma prensiplerini benimsemiş tüm kurum ve kuruluşlar katılabilir.

Eğitim İçeriği

  •  Kalite ve Kalite Yönetim Sistemi Kavramı
  •  Çevre Yönetim Sistemi Temel Kavramları 
  •  TS-EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Esasları 
  •  TS-EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı’nın Denetim Esaslarına Uygun Analizi 
  •  İç Tetkik / İç Denetim Esasları 
  •  İç Denetim Planlaması ve Denetim Ekibinin Kurulma Esasları  

-

Ek Bilgi

Bu eğitim ile ilgileniyor musunuz?


Bu Eğitim İle İlgili

Diğer EğitimlerBu Konu İle İlgili

Son Yazılar