Erp Sistemlerinde Denetim

Erp Sistemlerinde Denetim

Erp Sistemlerinde Denetim

Şirketlerin kontrol ortamının etkin şekilde yürütülmesi, işletmelerin rekabet gücünü arttıran ve risklerin zamanında tespiti ile işletmeyi sağlıklı hale getiren bir gerekliliktir. Günümüzde iç kontrol ortamının işlerlik kazanması ERP sistemleri sayesinde olmaktadır. ERP sistemlerinin yaygın kullanımı ile birlikte, iç kontrol riskleri de artmaktadır. Büyük ya da orta ölçekli, yerel ya da çok uluslu birçok şirket, ERP sistemine bağlı iç kontrol yapılarında önemli zayıflıklar bulunmasına rağmen, oluşan risklerden haberdar değillerdir. Eğitimin amacı, katılımcıların, ERP sistemlerine özgü riskleri belirleyerek, iç kontrollerin tasarımı ve işletilmesi konusunda ERP denetiminin temel teknikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Kimler Katılmalıdır

Muhasebe ve Finanstan sorumlu üst ve orta düzey yöneticiler, İç Denetim üst ve orta düzey yöneticileri, ERP Proje Müdürleri.

Eğitim İçeriği

 •  ERP nedir?
 •  ERP implementasyonu Projesi Süreçleri 
 •  ERP implementasyonunda karşılaşılan riskler nelerdir? 
 •  ERP Sistemlerini nasıl denetlenir? 
 •  ERP Sistemlerinde İş Süreçleri, Alt Süreçler, İşlemler ve Bilgi İşlem Hedefleri 
 •  ERP Sistemlerini Kontrollerinin Belirlenmesi, Değerlendirilmesi ve Testi 
 •  Bilgi Teknolojileri Kontrolleri 
 •  Muhasebe ve Finans İlişkisi 
 •  Satın Alma ve Ticari Borçlar İlişkisi 
 •  Satış ve Ticari Alacaklar İlişkisi 
 •  Envanter Yönetimi 
 •  Üretim Planlama 
 •  Maliyetlendirme  

İçerikler ihtiyaca özel güncellenir.

Ek Bilgi

Bu eğitim ile ilgileniyor musunuz?


Bu Eğitim İle İlgili

Diğer EğitimlerBu Konu İle İlgili

Son Yazılar