Adventure Day

Adventure Day

Adventure Day

“Kurumsal Macera Günü” programlarında temel hedef; katılımcı kitlenin etkin takımlar oluşturma süreçlerini hızlandırmak, bireysel motivasyonlarını sağlayarak ekip performansını artırmak, kendini tanıyan ve yönetebilen ekipler oluşturmak, aidiyet duygusunu geliştirmek, sonuç odaklı düşünerek, nihai olarak da kurum verimliliğini artırmak noktasında olumlu aşamaları geliştirmektir.

Takımlar kendilerine verilen haritada işaretli noktaları bulup bu noktalarda şifrelerden yola çıkarak gizli hazineye ulaşmaya çalışırlar. Program süresince, normal çalışma ortamından farklı koşullarda birbirine bağımlı olma ve güvenme zorunluluğu; ekip üyelerinde saygı, yönlendirme-yol gösterme ve karşılıklı güven duygusu oluşturmakta ve pekiştirmekte, bu şekilde oluşan öğrenmeye açık platformlar; çalışanların iş yaşamlarında kurdukları ilişkilere çok farklı boyutta yansımaktadır.

Bu aktivite orta ve üst kademe yöneticiler için; takım çalışması, karar alma, problem çözme, stresle başa çıkabilme ve kriz yönetimi ve diğer yetkinliklerinin gözden geçirilmesi ve farkındalık yaratmaya yönelik olarak katkı sağlamaktadır. Ayrıca eğlenerek gerçekleştirmekte oldukları bu çalışmada, birbirlerini kişisel olarak tanıyarak, kişiler arası ilişki yönetimi konusundaki gelişim de hedeflenmektedir.

Kimler Katılmalıdır

Tüm yöneticiler, takım liderleri ile ekip çalışması yapan tüm çalışanlar. Ekip kurma veya takım çalışmasına uyum sağlama konusunda geliştirmek isteyen herkes.

Eğitim İçeriği

  • Takım çalışması
  • Karar alma teknikleri
  • Problem çözme
  • Stres yönetimi
  • İlişki yönetimi
  • İletişim.
İçerikler kurumsal ihtiyaca özel düzenlenebilir.

Ek Bilgi

Bu eğitim ile ilgileniyor musunuz?


Bu Eğitim İle İlgili

Diğer Eğitimler

Simple Machines

Simple Machines

1 gün / 6 saat

Daha Fazlası


Bu Konu İle İlgili

Son Yazılar