Hile Denetimi

Hile Denetimi

Hile Denetimi

İşletmelerin hileler dolayısıyla gerek performans gerekse maddi kayıpları sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Küreselleşme ve teknolojide yaşanan gelişmeler sonucu işletmelerin karmaşıklaşan iş ortamları hileye ve hileli işlemlere uygun zemin sağlamaktadır. Eğitimin temel amacı hileler karşısında temelde farkındalık oluşturmaktır.

Kimler Katılmalıdır

Mali müşavirler, Yöneticiler, İşletmelerin finans birimi çalışanları, Pazarlama ve iş geliştirmeden sorumlu uzmanlar, Denetçiler, Firma sahipleri.

Eğitim İçeriği

 •  Hile teorisi
 •  Hile türleri ve belirtileri 
 •  Varlıkların kötüye kullanımı 
 •  Finansal tablo hileleri 
 •  Yolsuzluk 
 •  Hile belirtileri 
 •  Hilenin ortaya çıkartılma yöntemleri 
 •  Hileden korunma önlemleri 
 •  Hile denetimi metodolojisi 
 •  Kurum genelinde hile riski değerlemesi 
 •  Hile denetimi programının oluşturulması 
 •  Hile denetiminde bir araç: veri madenciliği 
 •  İç kontrol ve hile arasındaki ilişki 
 •  Hile önleme maliyetleri ve hile işlemlerin işletmeye zararları 
 •  Standartlar 
 •  Hile denetimi raporlaması 
 •  Yaşanmış suistimal örnekleri 

-

Ek Bilgi

Bu eğitim ile ilgileniyor musunuz?


Bu Eğitim İle İlgili

Diğer Eğitimler

Erp Sistemlerinde Denetim

Erp Sistemlerinde Denetim

2 gün / toplam 12 saat

Daha Fazlası


Bu Konu İle İlgili

Son Yazılar