ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Bir insanın sağlıklı olmak en temel hakkı ve ihtiyacıdır. Gıda ürünleri ise sağlımızı en kolay etkileyecek etmenlerin başında gelir. Bu sebeple gıda ürünlerinin güvenliği, ürünü kullanan tüketicinin mutlak bir talebidir ve üretici firmalarda da tamamıyla yönetimin sorumluluğudur. O nedenle kalite sistemi terminolojisine göre; gıda güvenliğine mutlak ve değişmez bir kalite kıstası gözü ile bakmak gerekir. Bir yönetici, işletmesinde sürekli olarak, hijyen standartlarına uygun üretim yapılmasını ve üretip sattığı her parti ürünün güvenli olmasını istiyorsa Gıda Güvenliği Kontrol Sistemi’ni kurmalı, sürekliliğini sağlamalı ve desteklemelidir. Ürünlerin ancak çok küçük bir kısmının anali analiz edebildiği gerçeğinden yola çıkarak, sürekli analiz sisteminin yalnız başına tam bir güvence sağlamadığını bilmek gerekir. Bu sebeple tüm süreç aşamalarını daha sistematik bir şekilde ele alan ve önleyici nitelikte bir metot olan Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP, Hazard Analysis ana Critical Control Points) ihtiyaç bulunmaktadır. Avrupa birliği ile entegrasyonda da en önemli konulardan biri olan Gıda Güvenliği ayrıca Tarım Bakanlığı gibi resmi kurumların denetimlerinde ve Gıda Kodeksi isteklerinde de yaklaşık olarak bu standardın bütün isteklerini içerecek şekilde karşımıza çıkmaktadır.

Kimler Katılmalıdır

ISO 22000 standardı kapsamında belgelendirme yapılabilecek olan dolaylı ve dolaysız yer alan tüm kuruluşlar.

Eğitim İçeriği

 •  Kalite ve Kalite Yönetim Sistemi Kavramı
 •  Gıda Güvenliği Temel Kavramları 
 •  ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Esasları 
 •  ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standart Maddelerinin Yorumlanması 
 •  Ön Gereksinim Programlarının Oluşturulması 
 •  HACCP Uygulaması ile ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Standartlarının Karşılaştırılması 
 •  İş Akış Şemalarının Tehlike Analizleri ve HACCP Planı’nın Oluşturulması 
 •  Temel Gıda Mevzuatlarının Analizi ve Takip Yöntemleri 
 •  Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulma, Doğrulama ve İyileştirme Süreçleri 
 •  İç Tetkik / İç Denetim Esasları 
 •  İç Denetim Planlaması ve Denetim Ekibinin Kurulma Esasları  

-

Ek Bilgi

Bu eğitim ile ilgileniyor musunuz?


Bu Eğitim İle İlgili

Diğer EğitimlerBu Konu İle İlgili

Son Yazılar