OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

Firmalarda/Kurumlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Firmaların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerektiği bir gerçektir. Avrupa Birliği ile entegrasyonda da en önemli konulardan olan İş Sağlığı ve Güvenliği ayrıca Çalışma Kanunu’nda da yaklaşık olarak bu standardın bütün isteklerini içermektedir. OHSAS 18001 Standardı, firmaların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok, çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır.

Kimler Katılmalıdır

İş güvenliği ve iş sağlığı bilinci ile personel istihdam eden, ürün ve hizmet üreten, işin kalitesini, verimliliğini, güvenliğini önemsemenin yanısıra işçi verimliliği ve sağlığı ve güveliği ile ilgili duyarlılığa sahip, global çalışma prensiplerini benimsemiş tüm kurum ve kuruluşlar katılabilir.

Eğitim İçeriği

  •  Kalite ve Kalite Yönetim Sistemi Kavramı
  •  İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Kavramları 
  •  18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Esasları 
  •  18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardı’nın Denetim Esaslarına Uygun Analizi 
  •  İç Tetkik / İç Denetim Esasları 
  •  İç Denetim Planlaması ve Denetim Ekibinin Kurulma Esasları 

-

Ek Bilgi

Bu eğitim ile ilgileniyor musunuz?


Bu Eğitim İle İlgili

Diğer Eğitimler



Bu Konu İle İlgili

Son Yazılar