Etkin Takım Eğitimi ve Takım Koçluğu Programı

Etkin Takım Eğitimi ve Takım Koçluğu Programı

Etkin Takım Eğitimi ve Takım Koçluğu Programı

Beraber sonuç üretmesi gereken üyelerden oluşan takımların sürdürülebilir başarıya sahip olması için takıma özel geliştirilen bir program olup, tescilli bir takım TDA Modeline dayandırıla,  takım üyelerinin takımı değerlendirdiği objektif bir envanter ile başlayan bu çalışma 2 günlük bir Eğitim ve akabinde ayda bir gerçekleşen yarım günlük takım koçluğu seanslarından oluşur.

Kimler Katılmalıdır

Bu programa şirketin İcra Kurulu üyeleri, belli bir fonksiyon içerisinde fonksiyon lideri ve ona direk bağlı ekibi veya tüm departmanı da içerecek şekilde takım olarak sonuç üretmesi gereken gruplar katılabilir. Bu takımlar için minimum sayı olmamakla beraber takım testi 54 kişiye kadar uygulanabilir ve iklim testi olarak da kullanılır.

Eğitim İçeriği

  • ‘Takım verimliliği’ ve ‘takım ruhu’ (olumluluk) eksenlerinde bulunan bir takımı başarılı yapan toplam 14 özelliğin takım üyeleri tarafından değerlendirilmesi ile takımın içinde bulunduğu durumun resmini çeker ve sistemin iyi çalışan ve aksayan yönlerini açığa çıkarır.
  • Eğitimin içeriği test sonuçlarına ve takım lideri ile yapılan görüşmenin ışığında şekillenir.
  • Takım eğitimi envanter sonuçlarının paylaşımı ile envanter sonuçları ışığında yaratılan içeriğin yansımasıdır.
  • Program, takım üyesi sayısı 8 kişiye kadar olduğunda tek bir Takım Koçu/ Eğitmen ile çalışılır, 8 kişi üzerinde iki Takım Koçu/ Eğitmen programa liderlik eder.

-

Ek Bilgi

Bu eğitim ile ilgileniyor musunuz?


Bu Eğitim İle İlgili

Diğer EğitimlerBu Konu İle İlgili

Son Yazılar