Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri

Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri

Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri

Temel seviyede satın alma konusunun irdelendiği bir eğitimdir. Satın almacının günlük sorunları konusunda tespitler yapar ve olabildiğince pratik bilgiler aktarır. Her kademe deki satın almacının satın alma konusundaki ifade biçimini standartlaştırmaya yarar. Katılımcıların yeni satınalma stratejileri yaratabilecek düşünceye sahip olmalarını, satınalma faaliyetlerini daha etkin yerine getirerek, tedarikçiler ile uzun dönemli “birlikte kazanmak” temelli ticari ilişkiler gerçekleştirebilmelerini ve çalıştıkları kuruma hız ve maliyet avantajı sağlayacak bilgilerle donatılmaları amaçlanmaktadır.

Kimler Katılmalıdır

Lojistik, Satış, Pazarlama, İş geliştirme, Proje, Nakliye, Operasyon, Müşteri ilişkileri, Depo birimlerinde görev yapan çalışanlar ve bu alanda kendini geliştirmeyi hedefleyen kişiler katılabilirler. Böylelikle satınalma departmanında bir söylem birliği sağlanabilir.

Eğitim İçeriği

 •  Satın almanın işletme içindeki rolü ve amaçları
 •  Satın almanın stratejisi ve politikaları. 
 •  Gelecekteki satınalma profili 
 •  Temel satın alma süreci. 
 •  Satın alma sürecinde evrak, işlem ve iş akışı. 
 •  Satın almanın lojistik ile ilişkileri. 
 •  Stok maliyetine giriş. 
 •  Stok maliyetleri sorumluluğunun tanımlanması. 
 •  Satın almada bilgisayardan yararlanma. İşletim programlarının satın alma ile ilişkileri. 
 •  Satın almanın organizasyon içindeki yeri. Çeşitli organizasyon uygulamaları. 
 •  Satın alma bölümünün organizasyonu. 
 •  Satın almanın kalite sorumluluğu. 
 •  Tedarikçi çeşitleri. 
 •  Tek satıcı. Tek satıcı konumunda satın alma yaklaşımları. 
 •  Çok satıcı. Çok satıcı konumunda olası yaklaşımlar. 
 •  Satın alma yapan işletmenin satın alma anlayışına göre tedarikçilerin konumları. 
 •  Tedarikçi ilişkileri ve değerlemesi. 
 •  Pareto analizi. 
 •  Satın alma mesleğinde profesyonellik. 
 •  Satın almacının eğitimi nasıl olmalıdır. 
 •  Malzeme yönetimi ve planlama işbirliği. 
 •  Satın alma planlaması ve satın almanın stok yönetimi konusundaki sorumluluğu. 
 •  Satın alma bütçe planlaması. 
 •  Satın alma performansının ölçümü. 
 •  Satın almada maliyet düşürme yöntemler. 
 •  Stok maliyeti düşürme çalışmalarında satın almanın olası kuvvetli katkıları. 
 •  Satın almada toplam kalite yönetimi. 
 •  Satın almada takım çalışması ve işletme içinde satın almanın takım gibi çalışacağı diğer departmanlar ve iş birliği esasları. 

İçerikler ihtiyaca özel güncellenebilir.

Ek Bilgi

Bu eğitim ile ilgileniyor musunuz?


Bu Eğitim İle İlgili

Diğer EğitimlerBu Konu İle İlgili

Son Yazılar

Stok Yönetimi

Stok Yönetimi

Stok yönetimi işletmenin normal faaliyetlerini yürütebilmek için satmak üzere ürettiği ya da satın aldığı varlıkların kontrolünü içermektedir. Stok yö...

Daha Fazlası