Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)

Globalleşen dünya ihtiyaçları çerçevesinde, ulusal ve uluslararası sermayedarların talep ettiği uluslararası karşılaştırılabilirlik sağlayan mali tabloları hazırlama ve yorumlama konularında yetkinlik kazanmak programın başlıca amaçlarındandır. Program Uluslararası Muhasebe Standartları rehberliğinde mali tablo kalemlerinin incelenmesi, incelenen muhasebe hesapları ile ilgili Uluslararası Denetim Standartları’nın açıklanması ve buna paralel olarak da hesap döngüleri çerçevesinde örnek uygulamalarla denetimin gerçekleştirilmesi şeklinde gerçekleştirilecektir. Eğitim programı uygulamalı örneklerle zenginleştirilmiştir.

Kimler Katılmalıdır

Mali işler direktörleri, Finans sorumluları, Muhasipler, Şirketlerin muhasebe departmanı yöneticileri ve elemanları, Şirketlerin muhasebe departmanı asistanları, Muhasebe meslek mensupları.

Eğitim İçeriği

 •  UMS 1 - Finansal Tabloların Sunumu
 •  UMS 2 - Stoklar 
 •  UMS 7 - Nakit Akım Tabloları 
 •  UMS 8 - Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar 
 •  UMS 10 - Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 
 •  UMS 12 - Gelir Vergisi 
 •  UMS 16 - Maddi Duran Varlıklar 
 •  UMS 17 - Kiralama Sözleşmeleri 
 •  UMS 18 - Hasılat 
 •  UMS 19 - Çalışanlara Sağlanan Faydalar 
 •  UMS 23 - Borçlanma maliyetleri 
 •  UMS 24 - İlişkili Taraflar 
 •  UMS 32 ve 39 Finansal Araçlar: Mali Tablolarda Gösterimi ve Açıklamalar, Kayda Alma ve Ölçüm 
 •  UMS 34 - Ara Dönem Mali Tablolar 
 •  UMS 36 - Varlıklarda Değer Düşüklüğü 
 •  UMS 37 Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlıklar ve Yükümlülükler 
 •  UMS 38 - Maddi Olmayan Varlıklar 
 •  UMS 40 - Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 
 •  UFRS 1 - Ulusal Finansal Raporlama Standartlarının İlk Kez Uygulanması 
 •  UFRS 10 - Konsolide Finansal Tablolar  

-

Ek Bilgi

Bu eğitim ile ilgileniyor musunuz?


Bu Eğitim İle İlgili

Diğer EğitimlerBu Konu İle İlgili

Son Yazılar