Bilanço Okuma Teknikleri ve Makyajlanmış Mali Tabloların Tespiti

Fİnansal raporları ve finansal tabloları analiz edebilme ve karar alabilme yetilerinizi geliştirmek ister misiniz?
Bilanço Okuma Teknikleri ve Makyajlanmış Mali Tabloların Tespiti

Bilanço Okuma Teknikleri ve Makyajlanmış Mali Tabloların Tespiti

Finansal raporlar ve finansal tabloların bilinmesi, analizlerinin doğru yapılarak yorumlanabilmesi, sürdürülebilir büyüme için önemli kriterlerdendir. Bu eğitimde işletmelerde kredi kullanma kararı veren, finans kuruluşlarıyla müzakereleri yürüten, finans, pazarlama veya iş geliştirmeden sorumlu uzman ve yöneticilerin finansal tabloları analiz edebilme ve karar alabilme yetilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca mali müşavirlerin, müşterilerinin ya da çalıştıkları kurumun durumu hakkında yeterli analiz yapabilmesi ve doğru ve zamanında yönlendirebilmeleri amaçlanmaktadır.

Kimler Katılmalıdır

Mali müşavirler, Yöneticiler, İşletmelerin finans birimi çalışanları, Pazarlama ve iş geliştirmeden sorumlu uzmanlar, Denetçiler, Firma sahipleri.

Eğitim İçeriği

 •  İşletmenin Tanımı
 •  Muhasebenin Tanımı 
 •  Muhasebenin Temel Kavramları 
 •  Muhasebenin Tarafları (Mali Tablo Kullanıcıları) 
 •  Mali Tabloların Tanımı ve Nitelikleri 
 •  Mali Tabloların Kullanım Sınırları 
 •  Hesap Kavramı 
 •  Temel Mali Tablolar 
 •  Bilanço 
 •  İşletme Sermayesi (Brüt-Net) 
 •  Gelir Tablosu 
 •  Kar, Faaliyet Karı, EBIT, EBITDA kavramları 
 •  Satışların Maliyeti Tablosu 
 •  Harcama-Maliyet-Gider Kavramları 
 •  Duran Varlık ve Amortisman 
 •  Mali Tabloların Analizi Nedir? 
 •  Bilanço Makyajına Neden İhtiyaç Duyulur 
 •  Dönemsel Kaydırmalar, Gelecek Dönemlere İlişkin Gider Hesapları 
 •  Dönen Varlıklarda Makyajlama (Kasa, Banka hesapları, Alacaklar, Stoklardaki Gerçeğe Aykırı Gösterimler) 
 •  Duran Varlıklarda Makyajlama 
 •  Ortaklar Hesabı ve Net İşletme Sermayesine Etkileri 
 •  Yabancı Kaynaklara İlişkin Gerçeğe Aykırı Gösterimler 
 •  Reeskont İşlemlerinin Mali Tablolara Etkisi 
 •  Finansman Giderleri Varlıkları ve Karı Nasıl Etkiler 
 •  Doğru Ayrılmayan Karşılıkların Etkileri, Uygulamadaki Karşılık Zorunlulukları 
 •  Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Kar Aktarımının Mali Tablolara ve Kara (Vergiye) Etkileri 
 •  Örtülü Sermayenin Mali Tablolara ve Kara (Vergiye) Etkileri 
 •  Kayıtdışı İşlemlerin Mali Tablolara Etkileri 
 •  Temel Mali Analiz Teknikleri 

-

Ek Bilgi

Bu eğitim ile ilgileniyor musunuz?


Bu Eğitim İle İlgili

Diğer EğitimlerBu Konu İle İlgili

Son Yazılar

Kurumsal Eğitim Çözümleri

Kurumsal Eğitim Çözümleri

Kurumsal bir organizasyona sahip ve bu yöndeki atılımları ile profesyonel çalışma hayatına adapte olmayı seçen her firma ve kurumun çeşitli eğitimlerl...

Daha Fazlası