Kurum Kültürü Eğitimi

Kurum Kültürü Eğitimi

Kurum Kültürü Eğitimi

Kurum Kültürü bir kurum, kuruluş veya işletmede çalışan kişilerin davranışlarını yönlendiren tutumlar bütünüdür. Kısacası Kurum içi değerler, inançlar ve alışkanlıklardır. Eğitim Programı, bir işletmenin kültürünü oluştururken izlenmesi gereken yolları göstermeyi hedeflemektedir. Katılımcılar, bu eğitimde kurumdaki ilişkilerin önemini ve kurum kültürünün benimsenmesinin şirket hedef ve stratejileriyle nasıl ilişkilendiği konusunda bilgi ve becerilerini geliştireceklerdir.

Kimler Katılmalıdır

Kendi işini kurmak isteyen girişimciler, kendi ekibini kuracak olan ekip liderleri, kurum yöneticileri ve tüm çalışanlar. Kendi işini kurmak isteyen girişimciler, kendi ekibini kuracak olan ekip liderleri, kurum yöneticileri ve tüm çalışanlar.

Eğitim İçeriği

 • Kültür, Norm, Değer ve İnanç Kavramları
 • Alt Kültür Nedir? 
 • Kurum Kültürü Nedir? 
 • Kurumsal Değerler ve Semboller 
 • Kurumsallaşma ve Kurumsal İmaj 
 • Personelin Kültürle İlişkisinde 4 Boyut 
 • Kurumsal Kültürü Etkileyen Faktörler 
 • Kurum Kültürünü Oluşturan Temel Kavramlar 
 • Türk Kültürünün Kurum Kültürüne Etkisi 
 • Aidiyet Kültürü Yaratma ( Kurum Vatandaşlığı-Bağlılık Yaratma) 
 • Aidiyet Kültürü Döngüsü 
 • Kurum Kültürünün Oluşumunda 4 Etki 
 • İç Çerçeve/Dış Çerçeve Unsurları 
 • Kurum Olmak Nedir? 
 • Kurum Kültürünün İşletmeler İçin Önemi 
 • Kurum Kültürünün 2 Makro Boyutu 
 • Kurum Kültürünü Oluşturma ve Geliştirme 
 • Kurumsal Toplumsallaşma ve Süreci 
 • Başarılı ve Başarısız Kurumsal Toplumsallaşmanın Sonuçları 
 • Kurum Kültürü Türleri ve Modelleri ( Parsons, Schein, Kilmann vb. Modeller) 
 • Kurum Kültürünün Faydaları 
 • Kurum Kültürünün İfade Biçimleri 
 • Kurum Kültürünün İşletmeler Üzerindeki Etkileri 
 • Bireyler Arası İlişkilere Göre Kurum Kültürü 
 • Kurumsallaşmama Sinyalleri 
 • Başarı İçin Süreklilik, Süreklilik İçin Eğitim 

içerikler ihtiyaca özel güncellenebilir.

Ek Bilgi

Bu eğitim ile ilgileniyor musunuz?


Bu Eğitim İle İlgili

Diğer Eğitimler

Motivasyon Eğitimi

Motivasyon Eğitimi

2 gün / toplam 12 saat

Daha Fazlası


Bu Konu İle İlgili

Son Yazılar