İş Yaşamında Problem Çözme ve Şikâyet Yönetimi Eğitimi

İş Yaşamında Problem Çözme ve Şikâyet Yönetimi Eğitimi

İş Yaşamında Problem Çözme ve Şikâyet Yönetimi Eğitimi

Profesyonel yaşamda şikâyetsiz geçen bir güne rastlanmaz. Ancak önemsiz gibi görünen şikâyetler, doğru yönetilmediği takdirde, kangren olarak vücudun önemli uzuvlarının kesilmesi, yok edilmesi aşamasına gelindiğinin farkına varılmamasına neden olur. Bu eğitim, kişisel ve genel performansın yükseltimesi amacı ile iş barışı, personel bağlılığı, aidiyet oluşturma, verimlik, motivasyon ve problem çözme sürecinin etkin şekilde yönetilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

Kimler Katılmalıdır

Şirketlerde süreç yönetenler, liderler, proje ekipleri ve yöneticileri, ekip yöneticileri ile tüm yöneticiler, kurumsal, dönemsel vb kriz yönetimi yapması gereken tüm çalışanlar, hayatında problem çözmesi gerekenler ve kendini bu konuda geliştirmek isteyen herkes.

Eğitim İçeriği

 •  Yaratıcı Düşünce
 •  Yaratıcılık Kavramı 
 •  Yaratıcı Düşünce Süreci ve Birey 
 •  Yaratıcı Bireyin Karakteristik Özellikleri 
 •  Yaratıcı Düşünme-Kurumsal Öneri Sistemleri 
 •  Çoğul Yaratıcılık Yöntemleri 
 •  Yaratıcı Kurum Kültürü 
 •  Kurumsal Zeka 
 •  Problemin Belirlenmesi 
 •  Problem Çözme Teknikleri 
 •  Eşleştirmeli Karşılaştırma 
 •  Takım Amacı Analizi 
 •  Nedenlerin Belirlenmesi Ve Değerlendirilmesi 
 •  Kaynak Sorunların Belirlenmesi Ve Önceliklendirilmesi 
 •  Çözüm Geliştirilmesi 
 •  Çözümlerin Analizi, İzlenmesi Ve Sonuçların Değerlendirilmesi 
 •  Karar Verme Teknikleri 
 •  Karar Süreçleri, Karar Modelleri, Karar Ağaçları, Risk Altında Karar Verme Teknikleri 

İçerikler ihtiyaca özel güncellenebilir.

Ek Bilgi

Bu eğitim ile ilgileniyor musunuz?


Bu Eğitim İle İlgili

Diğer Eğitimler

İmaj Yönetimi Eğitimi

İmaj Yönetimi Eğitimi

2 gün / toplam 12 saat

Daha Fazlası


Bu Konu İle İlgili

Son Yazılar