21. Yüzyılda Etkin Liderlik Eğitimi

21. Yüzyılda Etkin Liderlik Eğitimi

21. Yüzyılda Etkin Liderlik Eğitimi

Yöneticilik ve liderlik farklı kavramlar olmasına rağmen günümüzde önemi ve değeri, kuruma sağladığı katmadeğer henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Liderlik yöntemleri kurumdan kuruma, ekipten ekibe ve hatta projeden projeye değişim göstermektedir. Liderlik yetkinliklerine sahip kişilerin belirlenmesi ve liderlerin doğru yönetim stratejileri ile ekiplerini yönetmesi, hem iş barışı, hem takım ruhuna sahip ekiplerin oluşturulması, performans ve motivasyonu yüksek çalışanlar ile verimli ve kârlı projeler yürütülmesi için gereklidir.

Kimler Katılmalıdır

Tüm yöneticiler, tüm yönetici adayları, hayatının lideri olmak isteyen herkes.

Eğitim İçeriği

 •  Liderlik Nedir?
 •  Liderlik Seviyeleri 
 •  Liderliğin Güç Kaynakları 
 •  Liderlik İçin Gereken Önemli Özellikler 
 •  Liderlik Öğrenilebilir mi? 
 •  Liderlik Kuramları- Özellikler Teorisi, Davranışçı Liderlik Yaklaşımı, Likert Kuramı, Durumsallık Yaklaşımı vb. 
 •  Liderlik Modelleri- Etkin Liderlik Modeli, Araç-Amaç Modeli, Karar Verme Modeli, Üç Boyutlu Liderlik Modeli, 
 •  Karar Alma Tarzları 
 •  Çağdaş Liderlik Yaklaşımları 
 •  Dönüşümcü Liderlik 
 •  Liderlikte X ve Y Kuramları 
 •  Liderlikte Kadın-Erkek Farkı 
 •  Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki Farklar 
 •  Etkili Liderlik Tarzları 
 •  21. yy’da 8 Yeni Liderlik Paradigması 
 •  Liderliğin Öğeleri 
 •  CEO ve Liderlik 
 •  Liderlerin Başarısızlık Nedenleri 
 •  Türk Yöneticilerin Liderlik Açısından İrdelenmesi 
 •  Türkiye’de Liderlik Araştırması 
 •  21 Lider Özelliği 
 •  Güven Kavramı ve Liderlik 
 •  Güç-Etki-Yetki Kavramları 
 •  Güç Türleri 
 •  Yönetimde Etki ve Etki Stratejileri 
 •  Lider Olmanın Zorlukları 
 •  Etkili Liderliğin Sırları 
 •  Liderlik Tipi Testi- Örnek Uygulama Çalışması 
 •  Büyük Bir Lider Olmak İçin Yapılması Gerekenler 
 •  Kendini Yöneten Lider- SWOT Analizi 
 •  Etkin Liderlik İçin PUKÖ Döngüsü Tekniği 
 •  Hedef Belirlemede SMART Tekniği 
 •  Planlama Süreci 
 •  Değerler, Misyon, Vizyon Oluşturma 
 •  Uygulamalı Vaka Çalışmaları 
 •  Biçimsel ve Biçimsel Olmayan Gruplara Liderlik 
 •  Gerçek Lider/Sahte Lider Özellikleri 

İçerikler ihtiyaca özel güncellenebilir.

Ek Bilgi

Bu eğitim ile ilgileniyor musunuz?


Bu Eğitim İle İlgili

Diğer Eğitimler

İmaj Yönetimi Eğitimi

İmaj Yönetimi Eğitimi

2 gün / toplam 12 saat

Daha Fazlası
Kurum Kültürü Eğitimi

Kurum Kültürü Eğitimi

2 gün / toplam 12 saat

Daha Fazlası


Bu Konu İle İlgili

Son Yazılar

Kurumsal Eğitim Çözümleri

Kurumsal Eğitim Çözümleri

Kurumsal bir organizasyona sahip ve bu yöndeki atılımları ile profesyonel çalışma hayatına adapte olmayı seçen her firma ve kurumun çeşitli eğitimlerl...

Daha Fazlası